Quản lý Component Banner trong Joomla

Thứ hai , 15/05/2017, 08:52 GMT+7
     

Bài trước chúng ta đã đi về phần: Sử dụng Module trong Joomla

Phần này chúng ta đi tiếp về cách quản lý các Component Banner. Nhờ đó bạn có thể chèn các baner quảng cáo tùy theo yêu cầu của trang web.

Bước 1:  nhấp chọn menu Components > Banners > Clients trên giao diện của Administrator để tiến hành cài đặt thông tin cho khách hàng mà bạn sẽ dành quyển cho họ đặt banner quảng cáo

Giao diện chứa danh sách các Client xuất hiện, nhấp chọn biểu tượng New để tạo một Client mới như hình dưới.

Màn hình cho phép thiết lập thông số của Client xuất hiện, bạn điền đầy đủ yêu cầu vào các ô Textbox: Client Name (Quỳnh Nga), Contact Name (Quỳnh Nga), Contact email (joomla@gmail.com) sau đó nhấp nút Save & Close để lưu thiết đặt.

 

Bước 2: nhấp chọn menu Components > Banners > Categories trên giao diện của Administrator. Giao diện thể hiện danh sách các mục trong banner xuất hiện, bạn nhấp chọn biểu tượng New để tạo thêm một mục mới

Màn hình cho phép thêm một mục banners mới xuất hiện, trong khung Details bạn điền tên “Danh mục quảng cáo” vào ô Title rồi nhấp nút Save & Close để lưu thiết lập như hình dưới

Lúc này trong danh sách Client đã có tên Client vừa tạo nên

Bước 3: nhấp chọn menu Components > Banners > Banners trên giao diện của Administrator. Lúc này giao diện thể hiện danh sách banner xuất hiện, bạn nhấp chọn biểu tượng New để tạo thêm một banner mới

Màn hình cho phép thêm banner xuất hiện, trong khung New Banner bạn điền tên “Quảng cáo joomla 1.6” vào ô Name sau đó nhấp chọn mục muốn đưa vào, ví dụ chọn “Danh mục quảng cáo”. Tại ô Click URL điền địa chỉ trang web muốn người dùng trỏ tới khi nhấp vào hlnh quảng cáo để biết rõ hơn về sản phẩm. Trong phần Publishing Options chọn khách hàng có quyền đăng quảng cáo tại ô Client, ví dụ "Quỳnh Nga"

Tại ô Image nhấp nút Select để chọn ảnh muốn đăng quảng cáo như hình bên. Cửa sổ cho phép chọn ảnh xuất hiện, nhấp chọn thư mục chứa ảnh và chọn ảnh đăng quảng cáo. Chọn xong nhấp nút Chèn ảnh như hình

Nhấp vào biểu tượng Save & Close để lưu cài đặt, lúc này trong danh sách đã có banner vừa tạo

Bước 4: Nhấp chọn menu Extensions -> Module Manage trên giao diễn Administrator. Nhấp chọn biểu tượng New để tạo mới một module. Danh sách các module xuất hiện, nhấp chọn kiểu Module là Banner.Chọn thông số lần lượt cho 3 combobox là: Enabled, Template, beez_20. Nhấp chọn thuộc tính postion-5 với kiểu beez_20 (Left bottom)

Bưổc 5: trở về giao diện trang Home page nhấp Retresh để xem kết quả giao diện sau khi cài đặt trong phần Admin như hình

Hướng dẫn học Photoshop CS5, CS6 : http://congnghegi.com/giao-trinh-xu-ly-anh-cs5-36-1532.html

Giáo án soạn môn ngũ văn lớp 8: http://congnghegi.com/hich-tuong-si-tran-quoc-tuan-39-1557.html

lập trình joomla, huong dan lam trinh web, joomla, hoc joomla, code web

lập trình joomla huong dan lam trinh web joomla hoc joomla code web code web php