Soạn bài thư chúc mừng và thăm hỏi ngữ văn lớp 9

Thứ hai , 03/04/2017, 09:23 GMT+7
     

Hôm nay trang congnghegi.com sẽ hướng dẫn các bạn soạn bài, soạn giáo án, phân tích bài thơ, văn trong chương trình ngữ văn lớp 9:

Các bài đã đi qua:

                                  +  Soạn bài Bắc Sơn ngữ văn lớp 9

                                  +  Soạn bài Tổng kết văn học nước ngoài

                                  +  Soạn bài ngữ văn con chó bấc trong ngữ văn 9

 

THƯ (ĐIỆN) CHÚC MỪNG VÀ THĂM HỎI                      

 

I.MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

1- Kiến thức:

 - Mục đích, tình huống và cách viết thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi.

2 - Kĩ năng:

 - Viết thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi.

3- Thái độ:

- Sử dụng đúng mục đích.

II.CHUẨN BỊ:

 - GV: giáo án

 - HS: Chuẩn bị ý kiến

III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ

NỘI DUNG

*HĐ1: Tìm hiểu những trường hợp cần viết thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi.

-HS đọc bốn trường hợp SGK

-Trả lời các câu hỏi phần 2

àThư (điện) là những văn bản như thế nào?

*HĐ2: Tìm hiểu cách viết:

 

-HS đọc ba bức thư và trả lời câu hỏi

-Tập diễn đạt

-Thảo luận nhómàcách viết

*HĐ3: Luyện tập

-BT1: thảo luận nhóm

-BT2: HS thực hành cá nhân

-BT3: Về nhà làm

I.Tìm hiểu những trường hợp cần viết thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi.

 

 

Ghi nhớ (SGK)

 

II.Cách viết thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi.

 

 

Cách viết: ghi nhớ (SGK)

III.Luyện tập:

 

IV.CỦNG CỐ-HD HS HỌC Ở NHÀ

  * Củng cố: Khi nào viết thư (điện) thăm hỏi hoặc chúc mừng?

  * HD: Chuẩn bị bài Tổng kết Tập làm văn.

thư chúc mừng và thăm hỏi soạn bài thư chúc mừng và thăm hỏi giao an ngu van 9