Sử dụng MODULE trong Joomla

Thứ hai , 15/05/2017, 08:51 GMT+7
     

Bài trước chúng ta đã đi qua mục:  Quản lý bài viết nổi bật trong Joomla

Bài này connghegi.com sẽ hướng dẫn bạn điều khiển các module để bố trí site theo ý thích. Có thể thêm, xóa, dịch chuyển module vào vị trí bất kỳ trên site

Bước 1:     nhấp chọn menu Extensions > Module Manager trên giao diện Administrator. Giao diện thể hiện danh sách module xuất hiện như hình dưới

Bước 2: nhấp đúp vào module “This Site” hoặc đánh dấu kiểm vào trước nó rồi nhấp biểu tượng Edit để cấu hình

Giao diện cho phép chỉnh sửa module “This site” xuất hiện. Trong khung Details, tại ô Position bạn nhấp chọn nút Select position dể chọn vị trí đặt module trên giao diện Home page

Trong khung Select Position, bạn tiến hành chọn các bước theo thứ tự như sau

Chọn thuộc tính Enabled trong combobox đầu tiên cho phép hiển thị thuộc tính.

Tại combobox thứ hai chọn danh sách thuộc kiểu Template.

Tại combobox thứ ba liệt kê danh sách các template có tên là beez_20.

Cài đặt cuối cùng bạn sẽ có các combobox mang nội dung như hình bên

Nhấp chọn “position-6" vị trí số 6, nằm phía bên phải trên cùng của giao diện Home page. Sau cùng nhấp biểu tượng Save & Close để lưu cài đặt như hình dưới

BƯỚC 3: trở về giao diện Home page, nhấp Retresh để xem kết quả giao diện sau khi cài đặt trong phần Admin. Module “This Site” ban dầu nằm ở bên trái site bây giờ đã được chuyển sang bên phải như hình dưới

BƯỚC 4: để tạo mới một module bạn nhấp chọn menu Extensions > Module Manager trên giao diện Administrator. Kế tiếp, nhấp vào biểu tượng New như hình dưới

Chọn module “Random lmage”(hình ảnh ngẫu nhiên), vùng này sẽ cho hiển thị các hình ảnh nổi bật trong site.

Bạn điền tên module phù hợp với site, tại ô Position bạn nhấp chọn nút Select Position để chọn vị trí đặt module trên giao diện Home page

Nhấp chọn ví trí số 6, nằm phía bên phải trên cùng của giao diện Home page.  Sau cùng nhấp biểu tượng Save & Close để lưu cài đặt.

Bước 5: trở về giao diện Home page, nhấp Retresh để xem kết quả giao diện sau khi cài đặt trong phần Admin, module mới được hiển thị trên site như hình dưới

BƯỚC 6: nếu không muốn một module nào đó hiển thị trên Home pagí thì bạn chọn menu Extensions > Module Manager. Nhấp chọn module không muốn hiển thị, ví dụ chọn “Login Form” sau đó nhấp vào biểu tượng Unpublished. Trở về giao diện trang Home page, nhấp Retresh để xem kết quả giao diện sau khi cài đặt trong phần Admin như hình

Tổng hợp các bài hướng dẫn lập trình Joomla từ a - z. Lập trình Joomla

Hướng dẫn sử dụng Photoshop bằng hình ảnh: Photoshop CS5, CS6

module joomla lap trinh joomla code web web tin tuc code web php hoc lap trinh web