Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai - Giáo án sử 12

Thứ ba , 10/07/2018, 13:33 GMT+7
     

SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI

(1945 - 1949)

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức

         HV nắm được sau Chiến tranh: chia làm 2 phe TBCN và XHCN do Mĩ và Liên Xô đứng đầu mỗi phe. Đây là nhân tố chủ yếu chi phối nền chính trị và các quan hệ quốc tế nửa sau thế kỉ XX.

2. Tư tưởng

         Rèn luyện phương pháp tư duy khái quát, đánh giá các vấn đề lớn lịch sử thế giới

3. Kĩ năng

         Nhận thức rõ chính từ đặc trưng của hai phe, ngay sau chiến tranh thế giới thứ hai, tình hình thế giới ngày càng căng thẳng, quan hệ đối đầu quyết liệt. Song song đó, với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945, sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam liên quan mật thiết với tình hình thế giới, với cuộc đấu tranh giữa 2 phe trong nhiều thập kỉ.

II. Thiết bị tài liệu

       - Giáo viên: SGV, SGK, tranh ảnh, bản đồ thế giới.

       - Học viên: SGK, chuẩn bị bảng phụ.

III. Tiến trình dạy - học

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ

       - Nhắc lại sơ lược Chiến tranh thế giới thứ hai và khái quát chương trình Lịch sử lớp 12.

3. Giới thiệu bài mới

       - Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc đã mở ra một giai đoạn phát triển mới của tình hình thế giới. Một trật tự thế giới mới được hình thành với đặc trưng lớn là thế giới chia thành hai phe - tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. Vậy quá trình hình thành trật tự thế giới mới diễn ra như thế nào ? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta đi vào tìm hiểu bài học hôm nay.

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Nội dung

HĐ 1. Tìm hiểu Hội nghị Ianta (2/1945) và những thỏa thuận của ba cường quốc   

 

- GV nhắc sơ lược về Chiến tranh thế giới thứ hai.

 

 

- GV hỏi: Nguyên nhân dẫn đến Hội nghị Ianta ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV nhận xét, chốt ý.

 

- GV sử dụng Hình 1 trong SGK để giới thiệu, diễn giảng thành phần tham dự Hội nghị.

 

- GV hỏi: Nội dung chính của Hội nghị ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV nhận xét và kết luận.

 

- GV sử dụng bản đồ thế giới để xác định các khu vực nằm trong sự phân chia phạm vi ảnh hưởng của Hội nghị.

 

- GV hỏi: Ý nghĩa của Hội nghị ?

 

 

 

 

 

- GV nhận xét và giải thích khái niệm “trật tự thế giới”.

 

- GV chuyển ý

 

HĐ 2. Tìm hiểu Sự thành lập Liên Hợp quốc    

 

- GV chia lớp thành 4 nhóm:

 

*Nhóm 1. Trình bày sự thành lập Liên Hợp Quốc ?

 

 

 

 

 

 

*Nhóm 2. Trình bày mục đích của tổ chức Liên Hợp Quốc ?

 

 

 

 

*Nhóm 3. Trình bày nguyên tắc HĐ của Liên Hợp Quốc ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *Nhóm 4. Trình bày các cơ quan chính của Liên Hợp Quốc ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV nhận xét chốt ý, kết luận, tóm tắt phần nội dung cần ghi nhớ.

 

 

- GV hỏi: Vai trò của Liên Hợp Quốc ?

 

- GV nhận xét và cung cấp thêm kiến thức bằng cách nêu ví dụ về sự giúp đỡ của Liên hợp quốc.

 

 

 

 

 

 

- GV kết bài.

- HV theo dõi SGK.

 

 

 

- HV tham khảo SGK và trả lời câu hỏi: Chiến tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc, có nhiều vấn đề quan trọng cấp bách đặt ra cho phe Đồng minh nên từ ngày 4 đến 11/2/1945 Hội nghị được triệu tập ở Ianta (Liên Xô).

 

- HV nhận xét

 

 

- HV quan sát, lắng nghe.

 

 

 

- HV suy nghĩ trả lời:

+ Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và Nhật, nhanh chóng kết thúc chiến tranh.

+ Thành lập tổ chức Liên Hợp Quốc, duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

+ Phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và Á nhằm giải giáp quân đội phát xít.

- HV nhận xét

 

 

- HV chú ý nghe GV giảng bài

 

 

 

- HV trả lời: Những quyết định và thỏa thuận trên trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới gọi là trật tự 2 cực Ianta.

 

- HV nhận xét

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HV thảo luận nhóm và cử đại diện lên trình bày.

 

 

 

 

 

 

- HV trình bày vào bảng phụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HV nhóm khác nhận xét bổ sung

 

-  HV theo dõi và ghi bài.

 

 

 

 

- HV đọc SGK và trả lời.

 

 

- HV lắng nghe, ghi nhớ.

I. Hội nghị Ianta (2/1945) và những thỏa thuận của ba cường quốc   

 

 

 

 

 

 

  1. Hoàn cảnh

- Chiến tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc, có nhiều vấn đề quan trọng cấp bách đặt ra cho phe Đồng minh:

  + Nhanh chóng đánh bại Phát xít.

  + Tổ chức lại thế giới sau Chiến tranh.

  + Phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận.

à Từ 4 đến 11/2/1945 Hội nghị được triệu tập ở Ianta (Liên Xô).

 

 

 

 

 

 

 

2. Nội dung

 

- Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và Nhật, nhanh chóng kết thúc chiến tranh.

 

 

- Thành lập tổ chức Liên Hợp Quốc, duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

 

- Phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và Á nhằm giải giáp quân đội phát xít.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ý nghĩa

Những quyết định và thỏa thuận trên trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới gọi là trật tự 2 cực Ianta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Sự thành lập Liên Hợp quốc   

 

 

 

 

1.            Sự thành lập

 

- Từ 25/4 đến 26/6/1945, đại biểu 50 nước họp tại Xan Phranxixcô (Mĩ) thông qua Hiến chương và thành lập Liên Hợp Quốc.

- 24/10/1945, Liên Hợp Quốc chính thức ra đời.

 

  2. Mục đích

- Duy trì hoà bình - an ninh thế giới .

- Phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc, hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

 

 3. Nguyên tắc hoạt động

- Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.

- Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước.

- Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hoà bình.

- Chung sống hoà bình và sự nhất trí giữa 5 nước lớn (Anh, Pháp, Mĩ, Liên Xô, Trung Quốc).

 

4. Các cơ quan chính

- Đại hội đồng: Bao gồm thành viên các nước mỗi năm họp 1 lần, các vấn đề quan trọng thì giải quyết với 2/3 số phiếu.

 

- Hội đồng bảo an: là cơ quan chịu trách nhiệm chính duy trì hoà bình an ninh thế giới.

 

- Ban thư kí: đứng đầu là Tổng thư kí do Đại hội đồng bầu ra, nhiệm kì 5 năm do Hội đồng bảo an giới thiệu.

 

- Ngoài ra còn nhiều tổ chức chuyên môn khác.

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Vai trò

- Liên hợp quốc trở thành diễn đàn quốc tế, vừa hợp tác vừa đấu tranh nhằm duy trì hòa bình, an ninh thế giới.

 

- Giải quyết tranh chấp, xung đột. Thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác quốc tế, giúp đỡ các dân tộc về nhiều mặt.

 

- 2006, Liên hợp quốc có 192 thành viên.

Tháng 9/1977, Việt Nam là thành viên thứ 149 của Liên hợp quốc.

4. Củng cố

       - Trật tự thế giới mới được hình thành trong hoàn cảnh nào ?

       - Nội dung của Hội nghị Ianta ?

       - Mục đích và nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc ?

       - Vai trò của Liên hợp quốc ?

 5. Dặn dò

       - GV yêu cầu HV về nhà học bài

       - Soạn trước Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 1991). Liên Bang Nga (1991 - 2000) theo các câu hỏi sau:

   Câu 1. Quá trình khôi phục kinh tế của Liên Xô ?

   Câu 2. Nguyên nhân tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu ?

   Câu 3. Những nét chính về tình hình Liên bang Nga trong những năm 1991 - 2000 ?

giao an lich su 12
giáo án lịch sử giao an lich su lịch sử 12 giao an su 12 giáo án sử tiết giao an tie