Tạo menu header cho home page trong Joomla

Thứ hai , 15/05/2017, 08:53 GMT+7
     

Bài trước chúng ta đã đi qua vấn đề sự dụng Newsfeeds trong Joomla

                  Link: http://congnghegi.com/su-dung-newsfeeds-trong-joomla-3-6-35-1560.html

Bài này chúng ta sẽ đi tiếp về vấn đề tạo menu đầu trang cho trang web (thường gọi là menu header). Thực hiện các bước sau đây để tạo menu có tiêu đề như site “vnexpress.net”.

Trong menu này, bạn chỉ tạo các tiêu đề như: Trang nhất, Xã hội, Thế giới, Kinh doanh, Văn hóa, Thểthao như hình bên

Đăng nhập vào giao diện quản lý với tài khoản là Admlnistrator để tiến hành cài đặt cấu hình. Đầu tiên, bạn tạo category để lấy thông tin từ trang “vnexpress.net” về cho site của bạn đang muốn thêm vào menu.

Bước 1: Nhấp chọn Menu - > Top, giao diễn quản lý menu top xuất hiện, bạn thực hiện các bước theo thứ tự đánh số như sau:

             1              Đánh dấu kiểm vào trước menu “Sample sites, Joomla.org”.

             2              Nhấp chọn biểu tượng Unpublish đểkhông cho phép 2 menu này hiển thịtrên menu top.

            3              Nhấp đúp vào menu Home để chỉnh sửa

Giao diện cho phép chỉnh sửa menu items xuất hiện, trong khung Details > Menu Title bạn điền tiêu đề là“Trang chủ”, nhấp chọn biểu tượng Save & Close để lưu và đóng trang.

Bước 2: trở về giao diện Home page, nhấp tải lại trang để xem giao diện sau khi cài đặt tại bước 1. Lúc này trên thanh menu top chỉ có duy nhất menu “Trang ch”.

Bước 3: nhấp chọn menu Content > Category Manager. Giao diện quản lýthưmục xuất hiện, nhấp chọn biểu tượng New đểtạo thưmục chứa tập tin mới.

Bước 4: giao diện cho phép thiết lập thông số cho thư mục xuất hiện, trong khung Details > Title bạn điền tiêu đề của thư mục là “Xãhội”. Nhấp biểu tượng Save & New dể lưu cài đặt và tiếp tục tạo mới các thư mục “Thếgiới, Kinh doanh, Văn hoá, Thểthao” như hình dưới

Bước 5: nhấp chọn Menus > Top, giao diện quản lý menu top xuất hiện, nhấp chọn biểu tượng New để tạo mới menu top.

Bưóc 6: giao diện tạo mới menu top xuất hiện, bạn thực hiện các bước theo thứ tự được đánh số trong hình.

          1. Trong khung Details > Menu Item Type > nhấp chọn nút Select để chọn kiểu hiển thị cho menu là“Category blog”.

          2. Điền tiêu đề cho menu là "Xã hội", ô Alias điền nội dung không được có khoảng trắng

         3. Trong phần Requires settings nhấp cọn thư mục quản lý bài viết mà menu này trỏ tới là 'Xã hội' trong combobox "Choose a category"

        4. Kết thúc nhấp chọn biểu tượng Save & New để lưu và tiếp tục tạo mới cho các menu còn lại như "Thế giới, Kinh doanh, Văn hóa, Thể thao"

Bước 7: trở về giao diện Home page, nhấp tải lại trang để xem giao diện sau khi cài đặt

Giao diện cho phép tạo nội dung để bài viết mới xuất hiện, trong khung New Article bạn điền tiêu đề, Alias của bài viết. Kế tiếp nhấp chọn thư mục chứa bài viết là “Xãhi” trong combobox của Category như hình dưới.

Bạn có thể tự viết nội dung hoặc vào trang “vnexpress.net” để sao chép một tin tức nào đó liên quan.

Nội dung sau khi copy từ trang “vnexpress.net” được dán vào khung Article Text, nhấp chọn nút “Xem tiếp” để có nội dung trang web ngắn lại. Với công cụ này sẽ giúp trang web bạn có thể hiển thị một lúc nhiều tin tức liên quan trong cùng một thư mục

Đối với trường hợp bạn tự viết, khi muốn thêm hình vào bài viết thì chỉ cần nhấp nút chèn ảnh ở dưới khung text để lấy hình từ thư mục hình.

Đối với trường hợp copy bài viết trên các website, bạn có thể gặp một vài vấn đề khi copy hình. Ví dụ như trường hợp dưới, hình sẽ không hiển thị trong bài viết, lúc này bạn nhấp vào hình sau đó nhấp biểu tượng Insert/Edt image như hình dưới.

Site cho phép chèn, sửa hình ảnh xuất hiện. Tại ô Image URL bạn sẽ thay một đường dẫn khác tại đây.

Trở lại trang bạn copy nội dung trên site “vnexpress.net”, nhấp chuột phải lên hình hiển thị trong bài viết sau đó chọn Properties. Hộp thoại Properties xuất hiện, bạn sao chép địa chỉ tại dòng Address (URL).

Dán địa chỉ vừa copy vào dòng Image URL rồi nhấp nút Update như hình. Kết quá thu đượcnhư hình sau

Nhấp biểu tượng Save & New để lưu và tạo bài viết khác.

Bước 9: Trở về giao diện Home page, nhấp tại lại trang để xem giao diện sau khi cài đặt như hình dưới.

Tương tụ như trên, các bạn tạo các bài viết  vào các menu còn lại.

Chúc các bạn thự hiện thành công. Nếu có gặp trục trặc thì liên hệ qua email: nguyenvannam038@gmail.com mình sẽ giải đáp mọi yêu cầu

Bài trước: Quản lý Component Banner trong Joomla

Bài kế trước: Quản lsy Module trong Joomla

Hướng dẫn photoshop CS5 toàn tập: Photoshop CS5

Bộ keyword joomla: học lập trình joomla , học joomla online ,học thiết kế website online ,cms là gì ,module là gì ,

joomla,cm, wordpress, drupal, template, joomla download, free joomla, templates, cms website, virtuemart, joomla extensions, template joomla, joomla templates, tutorial joomla, joomla plugins, joomla free, drupal vs joomla, joomlaxtc, joomla blog, what is joomla, plantillas joomla, download joomla, joomla website

học lập trình joomla học joomla online học thiết kế website online cms là gì