Tạo Module random image trong Joomla

Thứ hai , 15/05/2017, 08:54 GMT+7
     

Bài trước chúng ta đã đi qua vấn đề sau:

                             Tạo menu header cho home page trong Joomla

                             Sự dụng Newsfeeds trong Joomla

Bài này chúng ta tiếp tục đến với hướng dẫn bạn cách tạo mới module Random image. Với module này trong Joomla, bạn có thể hiển thị hình ảnh khác nhau ngẫu nhiên bên trong trang web

Bước 1: Nhấp chọn menu Content > Media Manager trong giao diện của Administrator để vào thư mục quản lý media như hình bên 

Trong tab Thumbnail View > Folders > chọn thư mục gốc là Media. Để cài đặt cấu hình, bạn nhấp chọn biểu tượng Options như hình dưới

Đầu tiên, bạn tạo một thư mục chứa ảnh cần hiển thị để quản lý các thư mục ảnh dễ dàng hơn. Trong khung Files điền tên thư mục cần tạo mới sau đó nhấp nút Create Folder như hình dưới

Khi được tạo mới, trong thư mục gốc media xuất hiện thêm thư mục con có tên là show1, tại đây sẽ lưu giữ các ảnh sau khi được tải vào Joomla 

Trong khung tải tập tin nhấn nút Browse để chọn đườn dẫn cho tập tin như hình sau

Tuy nhiên, chức năng này chỉ cho phép tải từng ảnh một, đối với các trường hợp cần tải ảnh nhiều sẽ rất mất thời gian. Joomla phiên bản 1.6 đã cải tiến việc tải nhiều ảnh chỉ bằng cách: nhấp chọn biểu tượng Options để cài đặt.

Trong tab Component, tại mục Enable tlash uploader bạn đánh dấu kiểm vào Yes để bật chức năng này lên sau đó nhấp nút Save & Close để đóng cửa sổ và lưu thiết đặt như hình dưới

Ta được kết quả như hình bên, nhấp nút Brovvse íiles để tải ảnh lên thư mục show1 trong Joomla

Nhấp vào những ảnh bạn muốn tải sau đó nhấp nút Open. Nhấp nút “Tải lên” để tải

Sau khi tải thành công ta. Trong thư mục show1 xuất hiện danh sách ảnh như hình dưới

Tiếp theo, chọn menu Extensions > Module Manager.

Giao diện quản lý module xuất hiện, nhấp chọn biểu tượng New để tạo mới module. Danh sách cho phép chọn kiểu module xuất hiện, nhấp chọn kiểu Random Image cho module 

Trong khung Details > Title điền tiêu đề module là “Random images”.

 

Tại ô Position, nhấp nút Select position để chọn vị trí xuất hiện module in website. Nhấp chọn vị trí có tên là position-7, khi hiển thị trên website module lysẽ nằm bên trái màn hình

Trong khung Basic Options bạn điền tên thư mục chứa ảnh, ường dẫn đến ảnh, đường link hiển lị khi trỏ chuột vào ảnh, chiều dài à chiều cao của ảnh. Nhấp biểu lợng Save & Close để đóng và lưu ìiết đặt như hình sau:

Vào Home page, nhấp Refresh(F5) để xem kết quả, ảnh sẽ thay đổi ngẫu nhiên mỗi khi bạn tại lại trang web

Cảm ơn các bạn đã ghé xem website congnghegi.com. Chúc các bạn thự hiện thành công

Bài viết liên quan cùng chủ đề:

                               Sự dụng Module trong joomla: http://congnghegi.com/quan-ly-cac-bai-viet-noi-bat-trong-joomla-3-6-35-1556.html

                              Sự dụng Photoshop: http://congnghegi.com/photoshop/

Một số từ khóa: học lập trình joomla , học joomla online ,học thiết kế website online ,cms là gì ,module là gì ,

joomla,cm, wordpress, drupal, template, joomla download, free joomla, templates, cms website, virtuemart, joomla extensions, template joomla, joomla templates, tutorial joomla, joomla plugins, joomla free, drupal vs joomla, joomlaxtc, joomla blog, what is joomla, plantillas joomla, download joomla, joomla website

random image joomla image joomla hoc joomla code joomla nukeviet code web php dep