Tào tháo uống rượu luyện anh hùng - Giáo án ngữ văn 10

Thứ ba , 05/12/2017, 15:38 GMT+7
     

Hôm nay trang congnghegi.com sẽ giúp bạn soạn văn - soan van lop 10- soan van 10- soan ngu van lop 10- nhung bai van hay lop 10- học tốt ngữ văn 10- tổng hợp những bài văn hay - giao an ngu van lop 10- giao an ngu van - giáo án tổng hợp - giáo án văn lớp 10

Tiết 80

 

TÀO THÁO UỐNG RƯỢU LUẬN ANH HÙNG

 (Trích Tam quốc diễn nghĩa)

La Quán Trung

A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

1. Về kiến thức

        - Tâm trạng và tính cách của Lưu Bị khi phải nương nhờ Tào Tháo.

        - Bản chất gian hùng của Tào Tháo.

        - Điểm khác biệt của hai nhân vật trên.

        - Nghệ thuật kể chuyện giàu kịch tính.

2. Về kĩ năng

        - Đọc hiểu vb theo đặc trưng thể loại. Phân tích rút ra đặc điểm tính cách nhân vật.

3. Về thái độ

        - Trân trọng yêu mến VHNN.

B. CHUẨN BỊ - PHƯƠNG PHÁP

 1. Chuẩn bị

        - GV: SGK + SGV + TLTK + GA

        - HS: Chuẩn bị bài theo câu hỏi hướng dẫn trong SGK.

2. Phương pháp

        - Gợi tìm, thảo luận, trả lời câu hỏi trong SGK.

C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ

        - Tóm tắt tác phẩm Tam quốc diễn nghĩa.

        - Ý nghĩa của hồi trống Cổ Thành? Qua đoạn trích, em thấy Trương Phi là người ntn?

3. Bài mới

* Giới thiệu bài mới: Tác phẩm Tam quốc diễn nghĩa dựng nên hai chân dung nhân vật đối lập: tuyệt nhân- Lưu Bị, tuyệt gian- Tào Tháo. Lưu bị từng khẳng định phương châm sống “Ta thà chết chứ không làm điều phụ nghĩa”, trái lại Tào Tháo lại có châm ngôn “Ta thà phụ người chứ không để người phụ ta” làm phương châm xử thế. Đọc đoạn trích Tào Tháo uống rượu luận anh hùng, chúng ta sẽ thêm hiểu về hai nhân vật trên.

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Nội dung

*HĐ 1: HD HS tìm hiểu vị trí, bố cục đoạn trích.

Yêu cầu hs đọc và tìm bố cục của đoạn trích.

Gv dẫn dắt về vị trí đoạn trích trong tác phẩm: Bị Lã Bố lừa đánh chiếm Từ Châu, ba anh em Lưu- Quan- Trương đành đến Hứa Đô nương nhờ  Tào Tháo, tạm náu mình chờ thời cơ để lại ra mưu đồ nghiệp lớn...

 

 

 

*HĐ 2: HD HS đọc – hiểu VB.

- Phân tích tâm trạng và tính cách của Lưu Bị khi phải nương nhờ Tào Tháo?

Gợi mở:- Vì sao Huyền Đức lại ngày ngày coi sóc việc làm vườn-“Cái việc của kẻ tiểu nhân” theo cách nhìn của Quan Công và Trương Phi- ở trong phủ Tào Tháo?

- Tâm trạng của Huyền Đức khi bị Tào Tháo đột ngột cho người vời đến phủ?

 

- Khi Tào Tháo bàn luận về người anh hùng, tâm trạng của Lưu Bị ntn?

 

 

 

 

 

 

 

Vì sao Lưu Bị sợ đến mức rụng rời, luống cuống, đánh rơi cả đôi đũa đang cầm  trên tay khi Tào Tháo khẳng định “Anh hùng thiên hạ bây giờ chỉ có sứ quân và Tháo mà thôi!”?

 

 

 

- Điều gì đã giúp Lưu Bị giải nguy tình thế trên?

 

- Khái quát lại những nét tính cách tiêu biểu của Lưu Bị qua đoạn trích trên?

 

Gv giới thiệu về nhân vật: Tào Tháo là một đại gian hùng.Y vừa là một nhà chính trị, nhà quân sự tài ba lỗi lạc, thông minh cơ trí, dũng cảm hơn đời, nhà văn hóa xuất sắc (người sáng lập ra nước Ngụy, thống nhất cả miền Bắc Trung Quốc đồng thời là người đề ra chính sách đồn điền, trọng dụng người tài... Y cũng là kẻ đa nghi, xảo trá (đa nghi như Tào Tháo), nham hiểm, tàn bạo với triết lí sống vô cùng ích kỉ. Một vài câu chuyện: giả trúng phong lừa chú, cắt tóc thay đầu, giả mê giết lính hầu, giết cả nhà Lã Bá Sa,...

- Qua cách đối xử của Tào Tháo với Lưu Bị và cách đánh giá những nhân vật anh hùng mà Lưu Bị đề xuất, anh (chị) hiểu gì về tính cách nhân vật Tào Tháo?

- Nhận xét về cách nhìn thời thế và con người của Tào Tháo? Quan niệm về người anh hùng của y ntn?

- Việc Tào Tháo khẳng định trong thiên hạ chỉ có Lưu Bị và mình là anh hùng có ý nghĩa ntn?

 

- Khái quát những nét tính cách nổi bật của Tào Tháo trong đoạn trích này?

Gv bổ sung: Sự tự cao tự đại, đắc chí cho mình là nhất thiên hạ đã khiến Tào Tháo ko chú ý đến sự nhún nhường quá mức và hành động bất cẩn do sợ hãi quá độ của Lưu Bị, để Lưu Bị qua mặt mà ko hay.

 

-Vì sao cách kể chuyện của đoạn trích lại hấp dẫn người đọc?

I. Vị trí và bố cục đoạn trích:

1. Vị trí:

Hồi 21 (Tào Tháo uống rượu luận anh hùng- Quan Công lừa mưu giết Xa Trụ).

2. Bố cục:

+ Mở truyện: Hoàn cảnh ăn nhờ ở đậu dưới trướng Tào Tháo của Lưu Bị.

+ Thắt nút: Tào Tháo cho người mời Lưu Bị đến phủ.

+ Phát triển: Lưu Bị đưa ra những nhân vật anh hùng và Tào Tháo bác bỏ.

+ Cao trào: Tào Tháo đưa ra quan niệm về anh hùng, khẳng định mình và Lưu Bị là anh hùng, Lưu Bị sợ hãi đánh rơi đũa.

+ Kết thúc: Nhờ tiếng sấm, Lưu Bị khéo léo qua mặt Tào Tháo.

II. Hướng dẫn đọc- hiểu:

1. Tâm Trạng và tính cách của Lưu Bị khi phải nương nhờ Tào Tháo:

- Việc vun xới, tưới tắm vườn tược "che mắt Tào Tháo.

"Tâm trạng: lo sợ Tào Tháo nghi ngờ, tìm cách cản trở, hãm hại.

 

 

 

 

 

- Khi Tào Tháo cho người mời đến phủ uống rượu:

+ Giật mình, lo lắng vì nghĩ Tào Tháo đã nghi ngờ mình.

+ Sợ tái mặt trước câu hỏi “nắn gân” của Tào Tháo.

+ Yên lòng khi biết rõ mục đích của Tào Tháo.

- Khi Tào Tháo bàn về anh hùng:

+ Nhún mình, một mực khẳng định mình ngu muội ko biết.

+ Khi bị hỏi dồn "khôn khéo lần lượt điểm những gương mặt đáng lưu ý: Viên Thuật (binh lương nhiều), Viên Thiệu (bốn đời làm tam công, bộ hạ nhiều tay giỏi), Lưu Biểu (uy danh khắp nơi), Tôn Sách (có sức khỏe, lại nhờ danh tiếng của bố), Lưu Chương (dòng dõi tôn thất)...

"Cố giấu tư tưởng, tình cảm của mình.                                                                                                   

+ Sợ đến mức rụng rời, luống cuống, đánh rơi cả đôi đũa đang cầm  trên tay khi Tào Tháo khẳng định “Anh hùng thiên hạ bây giờ chỉ có sứ quân và Tháo mà thôi!”.

 "Vì:- Lưu Bị đang nương nhờ Tào Tháo, đang cố giấu mình, cố tỏ ra mình là người tầm thường.

          - Câu nói đó cho thấy Tào Tháo đã đoán được chí hướng của Lưu Bị. Nếu Lưu Bị khẳng định sự thật ấy thì với bản chất tàn ác, nham hiểm, đa nghi và tham vọng bá chủ thiên hạ, Tào Tháo ko dễ để Lưu Bị sống sót nếu ko cũng cầm tù ông suốt đời.                                                                                                                                                                                                                        

- Yếu tố giải nguy: nhờ trời, tiếng sét với hành động và câu nói của Lưu Bị thật khớp, thật phù hợp "Tào Tháo hết nghi ngờ.

]Tính cách tiêu biểu của Lưu Bị qua đoạn trích trên: trầm tĩnh đầy bản lĩnh, khiêm nhường, khôn ngoan, kiên trì, nhẫn nại thực hiện chí lớn.

2. Tính cách nhân vật Tào Tháo:

- Mục đích cho anh em Lưu- Quan- Trương ở nhờ, đối đãi như khách: tìm cách dò xét, dụ hàng, thu phục.

- Mục đích của việc bày tiệc rượu mời Lưu Bị uống và bàn luận về anh hùng: dò tâm lí, tình cảm, tư tưởng và ý chí của Lưu Bị.

- Cách nhìn thời thế và con người: thông minh, sắc sảo "  tính cách: tự tin, bản lĩnh.

 

Những lời bình luận của Tào Tháo về anh hùng thiên hạ nhìn chung đều đúng và đúng cả với tương lai, hầu hết đám quân phiệt mà Lưu Bị nêu tên sau này đều bị Tào Tháo tiêu diệt hoặc thất bại.

- Quan niệm về người anh hùng:

+ Chỉ đề cao tài năng cá nhân “phải hơn đời, chí lớn tung hoành bốn phương”.

+ Không thấy được yêu cầu đạo đức đối với người anh hùng.

- Ý nghĩa của việc khẳng định trong thiên hạ chỉ có Lưu Bị và mình là anh hùng:

+ Thử “nắn gân”, dò xét tâm trạng thật của Lưu Bị để liệu cách cư xử.

+ Thể hiện bản lĩnh, sự đại lượng, biết người hiền của Tào Tháo.

]Tính cách tiêu biểu của Tào Tháo  qua đoạn trích trên: bản lĩnh, tự tin đến mức tự cao tự đại, chủ quan, coi  thường Lưu Bị.

 

III/ Tổng kết:

1. Nội dung:Ngợi ca Lưu Bị - một con người khiêm nhường, thận trọng, kín đáo, khôn ngoan.

2. Nghệ thuật:

- Khắc họa tính cách nhân vật qua lời nói, cử chỉ, dáng điệu, chi tiết giàu kịch tính, tăng sức hấp dẫn của lời kể.

- Sử dụng hình ảnh thiên nhiên để làm rõ tính cách nhân vật.

4. Củng cố

        - Lập bảng so sánh hai nhân vật?

Tào Tháo (gian hùng)

Lưu Bị (anh hùng)

- Hoàn cảnh: Đang có quyền thế, có đất, có quân, ở thế thắng, lợi dụng vua Hán để khống chế chư hầu.

- Thái độ: Tự tin, chủ quan, đắc chí, coi thường người khác.

- Tính cách: Bản lĩnh, sắc sảo, đa nghi.

 

- Bị Lưu Bị qua mặt.

- Hoàn cảnh: Đang ở thế thua, mất đất, mất quân, phải nương nhờ nơi ở của kẻ thù.

- Thái độ: Lo lắng, sợ hãi, cố che giấu ý nghĩ, tình cảm, chí hướng thực của mình, thận trọng, nhún nhường.

- Tính cách: Bản lĩnh, khôn ngoan.    

-Linh hoạt che giấu hành động sơ suất của mình.

5. Dặn dò

  Yêu cầu HS:

        - Học bài, đọc tham khảo tác phẩm Tam quốc diễn nghĩa.

        - Giờ sau: Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ ( Trích )

DOWNLOAD BÀI GIÁO ÁN: CLICK HERE

CÁC BẠN BẤM XEM VIDEO MÌNH VỚI NHÉ!!!

Cảm ơn các bạn đã xem nội dung bài giảng. Thấy hay thì bấm một cái vào quảng cáo để mình có doanh thu nhé...!!!

 

Giáo án ngữ văn lớp 6 - Giáo án ngữ văn lớp 7 - Giáo án ngữ văn lớp 8 - Giáo án ngữ văn lớp 9

Giáo án ngữ văn lớp 10 - Giáo án ngữ văn lớp 11 - Giáo án ngữ văn lớp 12

giao an ngu van 10
tào tháo uống rượu luyện anh hùng ngữ văn 10 ngu van 10 văn 10 giáo án văn 10 học