Tạo và sửa nội dung quản lý content trong Joomla 3.6

Thứ hai , 15/05/2017, 08:30 GMT+7
     

Các bài trước chúng ta đã đi qua

                    Bài 1: http://congnghegi.com/nhung-van-de-co-ban-trong-joomla-3-6-phan-1-35-1541.html

                   Bài 2: http://congnghegi.com/nhung-van-de-co-ban-trong-joomla-3-6-phan-2-35-1542.html

                   Bài 3: http://congnghegi.com/nhung-van-de-co-ban-trong-joomla-3-6-phan-3-35-1543.html

                  Bài 4: http://congnghegi.com/nhung-van-de-co-ban-trong-joomla-3-6-phan-4-35-1544.html

 

Nội dung của site Joomla được quản lý trong những Content Manager khác nhau tại nenu Content trên thanh menu ngang bao gồm: Article Manager (quản lý bài viết), Category Manager (quản lý thư mục), Featured Articles (bài viết nổi bật).

News Section (loại tin tức): trong cài đặt mặc định, News section chứa một category đơn gọi là Latest News (tin mới). Những bài viết thêm vào bằng cách nhấp biểu tượng New trong Article Manager: Articles. Tại trang mục có đánh dấu sao (bắt buộc) bạn cần thực hiện theo yêu cầu sau đó điền thông tin vào khung Article text.

Phần Publishing Options: bạn nhấp nút Select User để cho biết bài viết được viết bởi người nào.

2 - Category Manager (quản lý thư mục).

          Thường dùng để tạo những thư mục chứa đựng nội dung của bạn hay dể sửa những chi tiết từ các thư mục đã có. Những thư mục sẽ không thể thấy được trừ khi chúng nằm trong một section được publish và thư mục phải có một item được chọn chế độ Publish

3 - Featured Articles (bài viết đặc trưng).

          Danh sách nội dung đặc trưng tại đây sẽ được hiển thị trên trang chủ

XI. QUÂN LÝ CÁC COMPONENT

Các component là những thành phần nội dung đặc biệt hay là những ứng dụng.

         Joomla bao gồm một số Components hỗ trợ khả năng tự tăng cường tính năng với những components của các hãng thứ ba. Những components được gắn sẵn trong Joom!a là một phần của tính năng. Bạn sẽ tìm thấy những components của hãng thứ ba tại Joomla Forge cũng như tại rất nhiều nhà phát triển thứ ba và những site cộng đồng

Phần cấu hình và trợ giúp thường đi kèm với các components

Components là những mô phỏng tự nhiên giúp tăng cường các chức năng của Joomla trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

         Một components đặc trưng cũng giống như Menu item. Những khách viếng thăm hay những user (đã đăng ký) có thể thấy nội dung bằng cách nhấp đúp vào liên kết của Menu item. Nó thường được hiển thị trong vùng nội dung chính của site.

Những components đi kèm với Joomla là: Banners (ô quảng cáo), Contacts (liên hệ), Newsfeeds (điểm tin), VVebLinks (liên kết web), Reditect (chuyển hướng).

1 - Banner Component (ô quảng cáo): cho phép hiển thị những banner kế tiếp nhau trên site. Ngoài ra còn có một vài chức năng cao cấp như quản lý những điểm nhấp và những mã tùy thích.

Các banner có thể hiển thị trên site đdn giản bằng cách Publish banner cùng một lần khi nó đã được tạo thông qua tiến trình bên dưới. Nó cũng cần thiết để ghi chú những banner có thể được tắt trong Global Contiguration (được bật mặc định) và chỗ đặt của chúng phụ thuộc vào template được dùng trên site

     Banners: dùng để điều khiển những banrier có những quảng cáo đồ họa hay thông điệp xuất hiện tại phần định trước trên site Joomla

     Client: phần này cho phép cài đặt những mục quảng cáo của khách hàng mà bạn đang dành cho họ quyền được đặt banner vào trang web.

Chú ý: những banner Flash có thể được sử dụng được với Joomla Banner Component.

2 - Contact Component (liên hệ): cung cấp cho bạn khả năng quản lý danh sách các liên hệ trên site. Các khách viếng thăm có thể tìm thông tin về bạn hoặc cơ quan nơi bạn đang làm việc bao gồm tên, địa chỉ thư, số điện thoại và số fax. Họ có thể liên lạc với bạn hoặc cơ quan bằng cách điền vào biểu mẫu liên hệ đơn giản và nhấp vào biểu tượng “Send”.

Bạn có thể có nhiều hơn một mục liên hệ, khách viếng thăm sẽ chọn liên hệ từ danh sách đổ xuống khi họ ở trang “Contact Us” trong phần Front- end của site. Nếu bạn chỉ có một contact thì không có danh sách đổ xuống.

Những ví dụ cho những contact khác nhau là những contact tách rời cho bộ phận bán hàng, bộ phận hướng dẫn hay những bộ phận khác trong cơ quan, bạn có thể tạo mục liên hệ phù hợp hơn với mình.

Dựa trên danh sách tiêu chuẩn, bạn có thể quản lý tất cả nội dung trong cơ sở dữ liệu (database). Dùng thanh công cụ (toolbar) để tạo mới hoặc sửa, xóa một nội dung. Thông tin trong biểu mẫu được tiêu chuẩn hóa, mỗi nội dung đều có địa chỉ email. Tất cả những nội dung đã publish sẽ được hiện ra trong danh sách dổ xuống. Nếu bạn chọn nội dung mặc định thì nó là cái đầu tiên trên danh sách đổ xuống.

3 - NevvsTeed Component (điểm tin): đây là cách dùng chung tin tức giữa các site khác nhau. Ngày càng nhiều những nhà cung cấp thông tin có xu hướng chia sẻ một phần nội dung của mình qua những RSS newsfeed.

Hướng dẫn photoshop CS6: http://congnghegi.com/ve-voi-cong-cu-pen-trong-photoshop-cs6-phan-2-36-1537.html

joomla content noi dung hoc lap trinh joomla quan trin joomla tutorial joomla viet web