Tây Âu - Giáo án lịch sử 12

Thứ ba , 24/07/2018, 13:22 GMT+7
     

Giáo án lịch sử lớp 12 tòa tập

TÂY ÂU

 

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức:  Sau khi học xong bài này, học viên cần nắm được: Những nét chính về quá trình phát triển của các nước Tây Âu từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Nhận thức nét chính về sự hình thành và phát triển của Liên minh châu Âu (EU), thể hiện xu thế liên kết khu vực có tính phổ biến ngày nay.

2. Tư tưởng:  Nhận thức sâu hơn xu thế chủ đạo ngày nay là hoà bình và hợp tác phát triển mà Liên minh châu Âu là ví dụ tiêu biểu, từ đó thấy rõ nước ta hội nhập thế giới là thuận theo xu hướng chung đó.

3. Kĩ năng: Rèn luyện phương pháp tư duy, phân tích các sự kiện lịch sử.

II. Thiết bị tài liệu:

         Bản đồ nước Tây Âu, tranh ảnh có liên quan đến bài học.

III. Tiến trình dạy - học

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ 

          Câu 1. Những nguyên nhân thúc đẩy nền kinh tế Mĩ phát triển ?

          Câu 2. Trình bày chính sách đối ngoại của Mĩ trong những năm 1945 - 1973?

3. Giới thiệu bài mới

Hoạt động của Giáo viên

Hoạt động của Học viên

Nội dung

TIẾT 1

- GV yêu cầu HV đọc mục I

- GV chia lớp thành 4 nhóm, thảo luận theo chủ đề:

 

*Nhóm 1.Trình bày những nét chính về tình hình Tây Âu từ năm 1945 đến năm 1950 ?

 

 

 

*Nhóm 2.Trình bày những nét chính về tình hình Tây Âu từ năm 1950 đến năm 1973 ?

 

 

 

 

 

 

 

 

*Nhóm 3.Trình bày những nét chính về tình hình Tây Âu từ năm 1973 đến năm 1991 ?

 

 

 

 

 

*Nhóm 4.Trình bày những nét chính về tình hình Tây Âu từ năm 1991 đến năm 2000 ?

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV nhận xét, chốt ý và kết ý kết tiết 1

 

TIẾT 2

 

- GV hỏi: Những nét chính về Liên minh châu Âu (EU) ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV nhận xét phần trình bày của HV và chốt ý

 

- GV hỏi: Mục tiêu hoạt động của EU ?

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV nhận xét và liên hệ thực tế về mối quan hệ tốt đẹp giữa EU và Việt Nam.

 

- GV kết bài.

- HV đọc SGK.

 

- Lớp thảo luận theo nhóm.

 

 

- HV viết thu hoạch phần thảo luận của nhóm trên bảng phụ.

 

 

 

 

- Đại diện nhóm lên bảng trình bày phần thảo luận của nhóm mình.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đại diện nhóm lên bảng trình bày phần thảo luận của nhóm mình.

 

 

 

 

 

 

 

- Đại diện nhóm lên bảng trình bày phần thảo luận của nhóm mình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Các nhóm nhận xét bài làm của nhau.

 

 

 

 

 

 

- HV trả lời theo ý hiểu:

+ Ra đời ngày 25/3/1957 gồm 6 nước: Pháp, Tây Đức, Bỉ, Hà Lan, Ý, Luc-xăm-bua. Về sau thêm Anh, Ai-len, Đan Mạch … + Đến 2007 có 27 nước thành viên.

 

- HV nhận xét

 

 

 

- HV trả lời:

+ Hợp tác liên minh giữa các thành viên trong lĩnh vực kinh tế, tiền tệ, chính trị, đối ngoại, an ninh chung.

+ 1/1/1999 phát  hành đồng tiền chung châu Âu (EURO).

 

- HV chú ý nghe GV giảng bài

I. Tây Âu từ năm 1945 đến năm 1950

 

 

a. Kinh tế

- Bị chiến tranh tàn phá àkhôi phục kinh tế.

- Dựa vào viện trợ của Mĩ qua kế hoạch Mác-san àkinh tế được phục hồi.

b. Đối ngoại

- Liên minh chặt chẽ với Mĩ.

- Tìm cách quay lại các thuộc địa cũ.

II. Tây Âu từ năm 1950 đến năm 1973

a. Kinh tế

- Phát triển nhanh, nhiều nước vươn lên: Đức (đứng thứ 3 thế giới tư bản), Anh (4), Pháp (5).

- Đầu 1970 trở thành trung tâm kinh tế - tài chính, khoa học - kĩ thuật cao.

b. Đối ngoại

- Một số nước tiếp tục liên minh với Mĩ: Anh, Đức, Ý.

- Một số nước dần thoát khỏi sự lệ thuộc Mĩ: Pháp, Thuỵ Điển, Phần Lan…

 

III. Tây Âu từ năm 1973 đến năm 1991

a. Kinh tế

- Do tác động của khủng hoảng 1973, Tây Âu suy thoái.

- Gặp nhiều khó khăn: lạm phát, thất nghiệp, cạnh tranh của Mĩ, Nhật.

b. Đối ngoại: đứng trước những biến động quan trọng

- 1975 ký Định ước Henxinki về an ninh và hợp tác châu Âu.

- 1990 nước Đức thống nhất.

IV. Tây Âu từ năm 1991 đến năm 2000

a. Kinh tế

- Phục hồi - phát triển.

- Giữa thập niên 1990: tổng GDP chiếm 1/3 tổng sản phẩm công nghiệp của Mĩ.

b. Đối ngoại

- Có thay đổi tích cực (trừ Anh vẫn liên minh với Mĩ).

- Một số nước châu Âu trở thành đối trọng của Mĩ.

- Quan hệ với các thuộc địa cũ được cải thiện.

 

 

 

II. Liên minh châu Âu (EU)

 

 

 

 

 

- Ra đời ngày 25/3/1957 gồm 6 nước: Pháp, Tây Đức, Bỉ, Hà Lan, Ý, Luc-xăm-bua. Về sau thêm Anh, Ai-len, Đan Mạch,... đến 2007 có 27 nước thành viên.

- 1/1/1993 chính thức lấy tên là Liên minh châu Âu (EU) với 15 thành viên

 

 

 

 

 

 

 

- Mục tiêu: hợp tác liên minh giữa các thành viên trong lĩnh vực kinh tế, tiền tệ, chính trị, đối ngoại, an ninh chung.

 

 

- 1/1/1999 phát  hành đồng tiền chung châu Âu (EURO).

 

 

vQuan hệ ngoại giao Việt Nam - EU:Tháng 10/1990, Eu và Việt Nam đặt quan hệ chính thức.

4. Củng cố 

     - Lập bảng thống kê những nét chính về Tây Âu qua các giai đoạn từ năm 1945 - 1950, 1950 - 1973, 1973 - 1991, 1991 - 2000 ?

     - Những nét chính về Liên minh châu Âu ? Quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và EU như thế nào ?

5. Dặn dò

     - HV về học bài và soạn trước Bài 8. Nhật Bản theo các câu hỏi sau:

    Câu 1. Nhân tố nào thúc đẩy sự phát triển thần kì của kinh tế Nhật Bản ?

    Câu 2. Khái quát về chính sách ngoại giao của Nhật Bản trong thời kì Chiến tranh lạnh ?

Soạn giáo án lịch sử toàn tập tại: GIÁO ÁN LỊCH SỬ 12

giao an su 12
giáo án tây âu giao an su 12 giáo án lịch sử 12 giao an su lop 12 giao an su toan tap 12