Thay đổi Font và kích thước chữ

Thứ năm , 11/05/2017, 15:17 GMT+7
     

Phần trước chúng ta đã đi qua các nội dung như sau:             

                       + Định dạng văn bản - Sự dụng chữ in đậm, nghiêng

                       Hướng dẫn sự dụng thanh Mini Toolbar

Phần này chúng ta tiếp tục với định dạng Font (phông chữ) và kích thước Font chữ

Thay đổi Font (phông chữ)

          Một chữ là một trong các ký tự được áp dụng cho văn bản, cũng được gọi là một mặt chữ. Word có nhiều loại phông chữ để lựa chọn, từ các kiểu đẹp mắt và đơn giản. Bạn có thể sử dụng trình đơn xổ xuống Font trên tab Home để thay đổi kiểu font (phông chữ). Trình đơn Font hiển thị các phông chữ giống như khi chúng xuất hiện trong tài liệu. Với tính năng Live Preview, được bật theo mặc định, bạn có thể di chuyển con trỏ chuột lên trên một tên phông chữ trong danh sách menu và xem các văn bản được chọn trong tài liệu với font được áp dụng. Ngoài ra, bạn cũng có thể mở hộp thoại Font đế kiểm tra nội dung và thiết lập nhiều định dạng phông chữ.

1.    Chọn đoạn văn bản bạn muốn thay đổi.

2.    Click vào nút mũi tên Font xổ xuống trên tab Home

3.    Click vào phông chữ mà bạn muôn áp dụng.

 

4.     Word sẽ áp dụng phông chữ mới

Thủ thuật

         Bạn cũng có thể sử dụng thanh Mini Toolbar xuất hiện khi bạn chọn văn bản nhằm thay đổi hoặc kích thước phông chữ. Chỉ cẩn di chuyển con trỏ chuột lên thanh công cụ để hiển thị thanh Mini Toolbar, sau đó tìm các phông chữ từ trình đdn xổ xuôhg Font cho việc thay đổi phông chữ, hoặc sữ dụng trình đdn xổ xuống Font Size để thay đổi kích cỡ phông chữ

Thay đổi kích cổ Font (phông chữ)

           Việc định dạng kích cỡ Font được đề cập đến là kiểu kích cỡ phông chữ trong một tài liệu. Kích cỡ font (phông chữ) được đo tại các điểm, theo mặc định Word sẽ sử dụng kiểu 1.1 point. Bạn có thể thiết lập kích cỡ phông chữ cụ thể bằng cách sử dụng tùy chọn định dạng Font Size.

1.   Chọn đoạn văn bản bạn muốn thay đổi.

2.   Click vào nút mũi tên Font Size xổ xuống trên tab Home.

3.   Click vào kích cỡ mà bạn muốn áp dụng

4.    Word sẽ áp dụng cho kích cỡ phông chữ mới

Thủ thuật

       Bạn cũng có thể để cho Word hỗ trợ bạn việc thay đổi kích cỡ của văn bản đối với nút Increase Font Size hoặc nút Decrease Font Size nằm bên cạnh trình đơn xổ xuống Font Size. Các nút này từng bước tăng hoặc giảm kích cở phông chữ

Keyword: hoc excel,học excel cơ bản, học excel 2010, tu hoc excel, tự học excel, các hàm trong excel, học excel online, cách học excel, tự học excel 2010,microsoft office 2016

microsoft office 2016 ,microsoft office for mac ,office for mac ,office mac ,microsoft office ,word 2010 ,office 2016 ,office 2010 ,microsoft office 2010 ,word online ,word ,office 2013 
powerpoint 2016 ,microsoft word ,calendar 2016 ,word excel ,word 2003 ,miss world 2016 ,word 2007 ,microsoft word 2007 ,download microsoft word ,microsoft word 2010 ,microsoft office 2007

ksldvhokdus

word 2016
dinh dang phong chu font chu word 2016 dinh dang van ban thay đổi font chữ microsoft office