Thêm tiêu đề đầu trang header và cuối trang Footer

Thứ năm , 11/05/2017, 14:55 GMT+7
     

Phần trước chúng ta đã đi qua các nội dung như sau:             

                       Thiết lập lề trong văn bản word 2016

                       + Chia đôi văn bản thành 2 cột trong word 2016

                       + Đánh số trang cho văn bản trong Ofice 2016

Thêm tiêu đề đầu trang( header) và cuối trang (Footer) trong văn bản

             Bạn có thể sử dụng header (tiêu đề đầu trang)và footer (tiêu đề cuối trang)trong Word để tạo thêm văn bản trong khu vực lề trên và dưới trong một tài liệu. Một tiêu đề xuất hiện ở đầu mỗi trang, trong khi một tiêu đề khác xuất hiện ở phía dưới trang. Bạn cũng có thể sử dụng tiêu đề đầu trang và cuối trang để hiển thị tiêu đề cho mỗi tài liệu như, tên tổ chức, ngày, tháng, v.v.v... Trong Word 2016 sẽ cung cấp một loạt các tiêu đề đầu trang và cuối trang được cài đặt sẵn, bạn có thể sử dụng hoặc tạo riêng. Nhiệm vụ trong phần này cho thấy một tiêu đề nhằm bổ sung và nhấn mạnh vào một tài liệu, tuy nhiên bạn có thể sử dụng các bước tương tự để thêm header và footer.

1.   Click vào tab Insert.

2.   Click vào nút Header hoặc Footer.

3.   Click vào phần đầu trang hoặc cuối trang được thiết lập sẵn để áp dụng

4.   Word sẽ mở tiêu đề đầu trang hoặc tiêu đề cuối trang và hiển thị các văn bản giữ chỗ

Thủ thuật

          Nếu như tài liệu của bạn có cả phần tiêu đề đầu trang và tiêu đề cuối trang, bạn có thể chuyển đổi giữa các khu vực trên trang bằng cách sử dụng nút Go to Header hoặc Go to Footer trên tab công cụ Header & Footer

5.     Thay đổi tiêu đề đầu trang hoặc cuối trang của riêng bạn.

6.     Click vào nút Close Header and Footer đế trở về tài liệu

7.   Word sẽ hiến thị tiêu đề đầu trang hoặc cuối trang

Thủ thuật

         Bạn có thể tạo tiêu đề riêng và thêm chúng vào thư viện Headers và Footers của Word. Dơn giản chỉ cần chọn tất cả các yếu tố đó bao gồm các tiêu đề đầu trang hoặc cuối trang bạn đã tuỳ chỉnh, click vào tab Insert > click vào mũi tên xổ xuống Header hoặc Footer, và sau đó click vào Save Selection to Header Gallery hoặc Save Selection to Footer Gallery. Hộp thoại Create New Building Block sẽ được hiển thị và thay đổi các thiết lập cho tiêu đề riêng của bạn. Click OK để đóng hộp thoại Create New Building Block và tiêu đề sẽ được bổ sung vào bộ sưu tập

Keyword: hoc excel,học excel cơ bản, học excel 2010, tu hoc excel, tự học excel, các hàm trong excel, học excel online, cách học excel, tự học excel 2010,microsoft office 2016, microsoft office 2016 ,microsoft office for mac ,office for mac ,office mac ,microsoft office ,word 2010 ,office 2016 ,office 2010 ,microsoft office 2010 ,word online ,word ,office 2013 , powerpoint 2016 ,microsoft word ,calendar 2016 ,word excel ,word 2003 ,miss world 2016 ,word 2007 ,microsoft word 2007 ,download microsoft word ,microsoft word 2010 ,microsoft office 2007

 

Học lập trình Joomla: http://congnghegi.com/lap-trinh/

 

 

 

 

word 2016
header Footer Thêm tiêu đề đầu trang tieu de cuoi trang congnghegi dinh dang van ban