Thương mại điện tự ứng dụng Ontology

Thứ hai , 15/05/2017, 07:29 GMT+7
     

Vấn đề trao đổi thông tin.

Với sự phát triển của Internet, lĩnh vực Thương Mại Điện Tử trở thành một lĩnh vực kinh doanh quan trọng và phát triển không ngừng.Những thuận lợi mà Thương Mại Điện Tử đem lại cho hoạt động kinh doanh đã dẫn đến sự xuất hiện của hàng loạt các cửa hàng trực tuyến, các trang web bán hàng.Và giờ đây thao tác của người dùng là tìm kiếm cửa hàng nào có bán sản phẩm mà họ quan tâm.Nhưng việc duyệt qua các trang này tốn khá nhiều thời gian và công sức trong khi chỉ duyệt qua được số ít các lời mời hàng thực sự. Vì lý do đó các hệ thống tự động xuất hiện giúp cho người dùng tìm kiếm và so sánh giá cả các mặt hàng giữa các cửa hàng khác nhau. Cách thức mà các hệ thống này sử dụng "shopbot" duyệt qua các cửa hàng trực tuyến và xây dựng các "wrapper", được viết khác nhau cho từng cửa hàng trực tuyến cụ thể. Các wrapper này sử dụng phương pháp tìm kiếm dựa vào từ khóa để tìm kiếm sản phẩm mà người dùng quan tâm và thực hiện biến đổi định dạng để thể hiện lên một trang web tổng hợp chung. Việc sử dụng các wrapper này gặp phải các nhược điểm:

·        Thời gian và công sức bỏ ra để viết các wrapper này không nhỏ, và khi các cửa hàng thay đổi cách thức trình bày thì wrapper phải được sửa chữa.

·        Nội dung được wrapper rút ra không đầy đủ và chủ yếu là giá cả của mặt hàng.

2.  Giải pháp.

Giải pháp được đưa ra là sử dụng ontology để mô tả các sản phẩm khác nhau và được ứng dụng vào việc định vị và tìm kiếm sản phẩm tự động với các thông tin có sẵn.Ở đây ontology đóng vai trò chuẩn hóa các nhóm mặt hàng.Ngoài ra, ontology còn có công dụng giúp cho các hệ thống tự động giao tiếp với nhau dễ dàng. Các trang web hoạt động như là cổng thông tin chung, có nhiệm vụ thực hiện các biến đổi trên ontology giữa bên bán và bên mua, một số trang web là Chemdex (www.Chemdex.com),  PaperExchange (www.paperexchange.com) và VerticalNet (www.verticalnet.com).

Market place sử dụng ontology (Dieter, Ontologies: a silver bullet for knowledge management and electronic commerce, 2001)

Bài trước: Xây dựng Ontology cho domain

ung dung ontology tri tue nhan tao nhap mon ai nang cao uit