Tổng hợp công thức giải nhanh công suất dòng điện xoay chiêu vật lý 12

Tổng hợp công thức giải nhanh công suất dòng điện xoay chiêu vật lý 12

Thứ sáu , 16/06/2017, 08:15 GMT+7
     

 

Hôm nay trang congnghegi.com sẽ tóm tắt, hệ thống lại kiến thức vật lý lớp 12 cho các bạn

Các bài đã đi qua:

                                Chương I: Giao động cơ

                                + Chương 2: Sóng cơ

                                + Chương 3: Dòng điện xay chiều

                                           - Lý thuyết - Công thức Đại cương dòng điển xoay chiều

 

CÔNG SUẤT CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

 

Lý thuyết ---->

II. CÔNG THỨC GIẢI NHANH

Œ. Mạch RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Tìm L, C hoặc ω để Pmax

. Mạch RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, R là biến trở

▪ Tìm R để Pmax:

▪ Tìm R để mạch tiêu thụ công suất P:

⇒ 

Khi P < Pmax thì có 2 nghiệm R1, R2 thỏa mãn hệ thức Vi-ét:

 R1.R2 = (ZL - ZC)2; P(R1 + R2) = U2; φ1 + φ2 =( PI / 2 )tanφ1.tanφ2 = 1

▪ Khi R = R1 hoặc R = R2 thì P1 = P2 (công suất không đổi), khi R = R0 thì Pmax. Ta có:

Ž. Mạch RLC nối tiếp, cuộn dây không thuần cảm, R là biến trở (giá trị từ 0 đến vô cùng)

            ▪ Tìm R để công suất tiêu thụ trên cuộn dây cực đại:R = 0;

▪ Tìm R để công suất tiêu thụ trên biến trở cực đại

▪ Tìm R để công suất tiêu thụ trên cả đoạn mạch cực đại:

 

Khi R = R1 hoặc R = R2 thì P1 = P2. Tìm R để Pmax:

 

 

 

. Cho mạch RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm: Khi R = R1 hoặc R = R2 thì mạch tiêu thụ cùng công suất P (P1 = P2). Tính hệ số công suất ứng với R1, R2:

 

--- CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC BÀI - HY VỌNG BÀI ĐỌC SẼ GIÚP ÍCH CHO CÁC BẠN - TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!!! ---

Vật lý lớp 6 - Vật lý lớp 7 - Vật lý lớp 8 - Vật lý lớp 9 - Vật lý lớp 10 - Vật lý lớp 11 - Vật lý lớp 12

 

 

 

 

vat ly 12
cong thuc dong dien xoay chieu olympic vật lý vat ly 12 giai vat ly giải vật lý