Tổng hợp công thức giải nhanh công suất dòng điện xoay chiêu vật lý 12

Thứ sáu , 16/06/2017, 08:15 GMT+7
     

 

Hôm nay trang congnghegi.com sẽ tóm tắt, hệ thống lại kiến thức vật lý lớp 12 cho các bạn

Các bài đã đi qua:

                                Chương I: Giao động cơ

                                + Chương 2: Sóng cơ

                                + Chương 3: Dòng điện xay chiều

                                           - Lý thuyết - Công thức Đại cương dòng điển xoay chiều

 

CÔNG SUẤT CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

 

Lý thuyết ---->

II. CÔNG THỨC GIẢI NHANH

Œ. Mạch RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Tìm L, C hoặc ω để Pmax

. Mạch RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, R là biến trở

▪ Tìm R để Pmax:

▪ Tìm R để mạch tiêu thụ công suất P:

⇒ 

Khi P < Pmax thì có 2 nghiệm R1, R2 thỏa mãn hệ thức Vi-ét:

 R1.R2 = (ZL - ZC)2; P(R1 + R2) = U2; φ1 + φ2 =( PI / 2 )tanφ1.tanφ2 = 1

▪ Khi R = R1 hoặc R = R2 thì P1 = P2 (công suất không đổi), khi R = R0 thì Pmax. Ta có:

Ž. Mạch RLC nối tiếp, cuộn dây không thuần cảm, R là biến trở (giá trị từ 0 đến vô cùng)

            ▪ Tìm R để công suất tiêu thụ trên cuộn dây cực đại:R = 0;

▪ Tìm R để công suất tiêu thụ trên biến trở cực đại

▪ Tìm R để công suất tiêu thụ trên cả đoạn mạch cực đại:

 

Khi R = R1 hoặc R = R2 thì P1 = P2. Tìm R để Pmax:

 

 

 

. Cho mạch RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm: Khi R = R1 hoặc R = R2 thì mạch tiêu thụ cùng công suất P (P1 = P2). Tính hệ số công suất ứng với R1, R2:

 

--- CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC BÀI - HY VỌNG BÀI ĐỌC SẼ GIÚP ÍCH CHO CÁC BẠN - TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!!! ---

Vật lý lớp 6 - Vật lý lớp 7 - Vật lý lớp 8 - Vật lý lớp 9 - Vật lý lớp 10 - Vật lý lớp 11 - Vật lý lớp 12

 

 

 

 

vat ly 12
cong thuc dong dien xoay chieu olympic vật lý vat ly 12 giai vat ly giải vật lý