Tổng hợp lý thuyết - Công thức - Giải bài tập vật lý lớp 12

Chủ nhật , 23/07/2017, 13:10 GMT+7
     

Tổng hợp công thức, lý thuyết, định luật, chuyên đề vật lý phổ thông lớp 12, giải bài tập vật lý trong sgk lớp 12

Hôm nay trang congnghegi.com sẽ giúp các bạn tổng hợp lại các kiến thức của vật lý lớp 12 một cách chi tiết và chính xác

Chương I - Dao động cơ

·         Dao động điều hòa - Giải nhanh bài tập

·         Con lắc lò xo - Giải nhanh bài tập

·         Con lắc đơn - Giải nhanh bài tập

·         Dao động tắt dần dao động cưỡng bức - Giải nhanh bài tập

·         Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ FRE-NEN - Giải nhanh bài tập

Chương II - Sóng cơ và sóng âm

·         Sóng cơ và sự truyền sóng cơ - Giải nhanh bài tập

·         Giao thoa sóng - Giải nhanh bài tập

·         Sóng dừng - Giải nhanh bài tập

·         Đặc trưng vật lí của âm - Giải nhanh bài tập

·         Đặc trưng sinh lí của âm - Giải nhanh bài tập

Chương III - Dòng điện xoay chiều

·         Đại cương về dòng điện xoay chiều - Giải nhanh bài tập

·         Các mạch điện xoay chiều - Giải nhanh bài tập

·         Mạch có R, L, C mắc nối tiếp - Giải nhanh bài tập

·         Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất - Giải nhanh bài tập

·         Truyền tải điện năng. Máy biến áp - Giải nhanh bài tập

·         Máy phát điện xoay chiều - Giải nhanh bài tập

·         Động cơ không đồng bộ ba pha - Giải nhanh bài tập

Chương IV- Dao động và sóng điện từ

·         Mạch dao động - Giải nhanh bài tập

·         Điện từ trường - Giải nhanh bài tập

·         Sóng điện từ - Giải nhanh bài tập

·         Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến - Giải nhanh bài tập

Chương V - Sóng ánh sáng

·         Tán sắc ánh sáng - Giải nhanh bài tập

·         Giao thoa ánh sáng - Giải nhanh bài tập

·         Các loại quang phổ - Giải nhanh bài tập

·         Tia hồng ngoại và tia tử ngoại - Giải nhanh bài tập

·         Tia X - Giải nhanh bài tập

Chương VI - Lượng tử ánh sáng

·         Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng - Giải nhanh bài tập

·         Hiện tượng quang điện trong - Giải nhanh bài tập

·         Hiện tượng quang - phát quang - Giải nhanh bài tập

·         Mẫu nguyên tử BO - Giải nhanh bài tập

·         Sơ lược về laze - Giải nhanh bài tập

Chương VII - Hạt nhân nguyên tử

·         Tính chất và cấu tạo hạt nhân - Giải nhanh bài tập

·         Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân - Giải nhanh bài tập

·         Phóng xạ - Giải nhanh bài tập

·         Phản ứng phân hạch - Giải nhanh bài tập

·         Phản ứng nhiệt hạch - Giải nhanh bài tập

Chương VIII - Từ vi mô đến vĩ mô

·         Các hạt sơ cấp - Giải nhanh bài tập

·         Cấu tạo vũ trụ - Giải nhanh bài tập