Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 - 2000 - Giáo án lịch sử 12

Thứ ba , 24/07/2018, 15:26 GMT+7
     

Giáo án lịch sử lớp 12 tòan tập

Tổng kết Lịch Sử Thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức:

         Sau khi học xong bài này, học viên cần củng cố các kiến thức đã học về lịch sử thế giới hiện đại từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000. Nhận rõ mốc phân kì 2 giai đoạn trong lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000 và nắm được những nội dung chủ yếu của mỗi giai đoạn.

2. Tư tưởng: 

         Nhận thức rõ mục tiêu của nhân loại: hoà bình, ổn định, độc lập dân tộc, tiến bộ xã hội và hợp tác

3. Kĩ năng:

         Rèn luyện phương pháp tư duy, phân tích, so sánh và liên hệ thực tế.

II. Thiết bị tài liệu:

        Tư liệu, tranh ảnh có liên quan đến bài học.

III. Tiến trình dạy - học

 1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ

         Câu 1. Trình bày nguồn gốc, đặc điểm của Cách mạng khoa học - công nghệ sau Chiến tranh thế giới thứ hai ?

         Câu 2. Xu thế toàn cầu hoá có những tác động tích cực và tiêu cực gì ?              

3. Giới thiệu bài mới

Hoạt động của Giáo viên

Hoạt động của Học viên

Nội dung

 

 

 

- GV yêu cầu HV đọc mục I ở SGK.

- GV chia lớp thành 4 nhóm để: Phân tích những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ sau năm 1945 ?

- GV đặt nhiều câu hỏi gợi mở, hướng dẫn các nhóm trả lời.

 

 

 

 

 

- GV nhận xét, hệ thống hoá, khái quát hoá các kiến thức HV đã được học và chuyển ý.

 

 

- GV hỏi: Cho biết xu thế phát triển của thế giới sau chiến tranh lạnh ?

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV nhận xét, bổ sung và liên hệ thực tế.

 

- GV kết bài.

- HV đọc SGK.

- HV thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi:

1. Trật tự thế giới mới được hình thành gọi là trật tự 2 cực Ianta.

2. CNXH vượt ra khỏi phạm vi một nước trở thành hệ thống thế giới.

 

 

 

 

3. Mĩ vươn lên trở thành nước tư bản giàu mạnh, đứng đầu thế giới tư bản chủ nghĩa. Tây Âu và Nhật Bản cũng có bước tiến vượt bậc.

4. Cao trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ ở các nước Á, Phi, Mĩ Latinh.

5. Sau CTTG II, mâu thuẫn đối đầu gay gắt kéo dài giữa 2 phe do Mĩ và Liên Xô đứng đầu.

6. Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ đã diễn ra với quy mô, nội dung và nhịp điệu chưa từng thấy, đưa con người có những bước tiến dài trong lịch sử.

- HV trả lời dựa trên sự gợi ý của GV:

+ Trật tự thế giới mới dần hình thành thế đa cực.

+ Xu hướng đối thoại, thoả hiệp, tránh xung đột trực tiếp.

+ Xu thế toàn cầu hoá diễn ra mạnh mẽ.

+ Nội chiến và xung đột, khủng bố vẫn diễn ra ànguy cơ mới của thế giới.

- HV chú ý lắng nghe GV giảng bài.

I. Những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ sau năm 1945     

 

1. Trật tự thế giới mới được hình thành dựa trên Hội nghị Ianta gọi là trật tự 2 cực Ianta do Mĩ và Liên Xô đứng đầu.

2. Chủ nghĩa xã hội vượt ra khỏi phạm vi 1 nước trở thành hệ thống thế giới, trong nhiều thập niên qua có bước phát triển đáng kể về kinh tế, chính trị, quân sự. Từ 1973, chủ nghĩa xã hội bị khủng hoảng và sụp đổ. Tuy nhiên Việt Nam, Trung Quốc, Cuba, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên vẫn đi theo xã hội chủ nghĩa.

3. Mĩ vươn lên trở thành nước tư bản giàu mạnh, đứng đầu thế giới tư bản chủ nghĩa. Tây Âu và Nhật Bản cũng có bước tiến vượt bậc.

4. Cao trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ ở các nước Á, Phi, Mĩ Latinh.

5. Sau CTTG II, mâu thuẫn đối đầu gay gắt kéo dài giữa 2 phe do Mĩ và Liên Xô đứng đầu.

 

6. Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ đã diễn ra với quy mô, nội dung và nhịp điệu chưa từng thấy, đưa con người có những bước tiến dài trong lịch sử.

 

II. Xu thế phát triển của thế giới sau chiến tranh lạnh       

 

- Trật tự thế giới mới đang dần hình thành theo hướng đa cực.

- Xu hướng đối thoại, thoả hiệp, tránh xung đột trực tiếp.

- Xu thế toàn cầu hoá diễn ra mạnh mẽ, làm cho các quốc gia dân tộc đứng trước thời cơ và thử thách to lớn.

- Ở nhiều nơi, nội chiến và xung đột, khủng bố vẫn diễn ra ànguy cơ mới của thế giới.

4. Củng cố

       - Cho biết những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ sau năm 1945 ?

       - Cho biết xu thế phát triển của thế giới sau chiến tranh lạnh như thế nào ?

5. Dặn dò

       - Học viên về học bài

      - Soạn trước PHẦN 2. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000. Chương I. Việt Nam  từ năm 1919 đến năm 1930. Bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 theo các câu hỏi sau:

    Câu 1. Những chuyển biến mới về giai cấp xã hội ở Việt Nam ?

   Câu 2. Hoạt động chính của tư sản, tiểu tư sản và công nhân Việt Nam ?

Soạn giáo án lịch sử toàn tập tại: GIÁO ÁN LỊCH SỬ 12

giao an su 12
giáo án lịch sử 12 giao an su lop 12 giao an su toan tap 12 giáo án sử 12 lịch sử 12