Từ ngữ địa phương - biệt ngữ xã hội - Giáo án ngữ văn 8

Chủ nhật , 08/10/2017, 15:10 GMT+7
     

Hôm nay trang congnghegi.com sẽ giúp bạn soạn văn - soan van lop 8- soan van 8- soan ngu van lop 8- nhung bai van hay lop 8- học tốt ngữ văn 8- tổng hợp những bài văn hay - giao an ngu van lop 8- giao an ngu van - giáo án tổng hợp - giáo án văn lớp 8- soạn giáo án, phân tích bài thơ, văn trong chương trình ngữ văn lớp 8

Tiết 17

TỪ NGỮ ĐỊA PHƯƠNG - BIỆT NGỮ XÃ HỘI

 

A. Mục tiêu cần đạt: Giúp HS:

1. Kiến thức:

      - Hiểu rõ thế nào là từ ngữ địa phương, thế nào là biệt ngữ xã hội.

      - Nắm được hoàn cảnh sử dụng và giá trị của từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội.

      - Tác dụng củ việc sử dụng từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội trong văn bản.

2. Kĩ năng:

      - Nhận biết, hiểu nghĩa một số từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội.

      - Dùng từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội phù hợp với tình huống giao tiếp.

3. Thái độ:

      - Biết sử dụng từ ngữ địa phương đúng lúc, đúng chỗ.

B. Trọng tâm: KN+ BT

C. Chuẩn bị:

+ GV: Soạn GA+ Máy chiếu.

+ HS: Đọc SGK+ Chuẩn bị bài.

D. Hoạt động lên lớp:

1. Kiểm tra(5’):+ Thế nào là từ tượng thanh, từ tượng hình? Cho ví dụ?

2. Giới thiệu bài(1’)

3. Bài giảng(35’)

Hoạt động của giáo viên và học sinh

TG

Nội dung

HS đọc ví dụ SGK.

 

?  Từ bắp, bẹ ở đây đều có nghĩa là gì? ? Trong ba từ ấy từ nào là từ địa phương, từ nào được sử dụng phổ biến trong toàn dân?

? Thế nào là từ ngữ địa phương?Cho ví dụ minh họa?

Gv giải thích thế nào từ ngữ toàn dân.

Hs đọc nội dung phần ghi nhớ trong SGK. GV chốt kiến thức.

 

HS đọc ví dụ SGK.

 

 

?  Tại sao trong đoạn văn này, có chỗ tác giả dùng từ mẹ có chỗ lại dùng từ mợ?

? Ở nước ta trước CM T8 tầng lớp xã hội nào, mẹ gọi bằng mợ, cha gọi bằng cậu?

 

 

 

 

Hs đọc ví dụ b SGK

? Các từ ngỗng, trúng tủ…có nghĩa là gì?

? Tầng lớp xã hội nào hay dùng từ ngữ này?

? Thế nào là biệt ngữ xã hội?

Hs đọc nội dung phần ghi nhớ (SGK)

 

 

? Tìm, nêu các từ ngữ địa phương và các biệt ngữ xã hội trong học sinh hoặc ở một tầng lớp xã hội mà em biết ?

GV: Hướng dẫn thảo luận nhóm :

 

 

? Tại sao không nên lạm dụng từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội ?

? Tại sao trong các đoạn văn, thơ sau đây, tác giả vẫn dùng một số từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội ?

 

HS đọc bài tập. Xác định yêu cầu bài tập.

HS lên bảng làm.GV và HS cùng nhận xét bổ sung.

 

 

 

HS đọc bài tập. GV hướng dẫn HS làm.

 

 

 

 

 

 

HS đọc bài tập. GV hướng dẫn HS làm.

 

 

GV hướng dẫn HS về nhà làm.

 

 

I/ Từ ngữ địa phương.

1/ Ví dụ:

2/ Nhận xét:

- Từ: Bắp, bẹ: có nghĩa là ngô

+ bắp, bẹ: là từ ngữ địa phương.

+ ngô :là từ ngữ toàn dân.

 

=> Từ ngữ địa phương là từ ngữ chỉ sử dụng ở một (hoặc một số) địa phương nhất định.

3/ Kết luận:  Ghi nhớ SGK.

VD: Nón ( mũ), chén (bát), vô( vào), té( ngã), thắng( phanh), ốm( gầy), heo( lợn)….

II/ Biệt ngữ xã hội.

1/ Ví dụ:  SGK.

2/ Nhận xét:

* Ví dụ a:

-  Mẹvà mợ là hai từ đồng nghĩa.

 

- Ở xã hội ta trước CM T8, trong tầng lớp trung lưu, thượng lưu, con gọi mẹ là mợ, cha được gọi làcậu.

=> Mẹ là từ ngữ toàn dân. Mợ là từ ngữ tầng lớp trung lưu, thường dùng để gọi mẹ( biệt ngữ xã hội)

* Ví dụ b:

- Ngỗng: điểm 2.

- Trúng tủ: Trúng đề, trúng bài học…

=> Dùng trong tầng lớp học sinh, sinh viên..( biệt ngữ)

3/ Kết luận:

- Biệt ngữ xã hội chỉ được dùng trong một lớp xã hội nhất định

VD: gậy, ghi đông, ghế…

 

 

 

III/ Sử dụng từ ngữ địa phương, biệt ngữ xã hội.

- Sử dụng nhiều từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội sẽ gây khó hiểu  đối với nhiều người

- Nổi bật sắc thái địa phương, vùng miền

 

III/ Luyện tập

Bài tập 1.                                                           

Từ ngữ địa phương

Từ ngữ toàn dân

Chộ

Trái

Thơm

Heo

Thấy

Qủa

Quả dứa

Lợn

Bài tập 2:

+ Gạo bài => học thuộc lòng một cách máy móc.

+ Học tủ => học đoán mò một số bài nào đó để thi, kiểm tra

+ Gã => bán vật gì đó

+ phe phẩy => buôn bán bất hợp pháp

Bài tập 3:

a) (+)      b) (-)        c) (-)           d) ( -)         e) (-)               g) (-)

Bài tập 4*:Qua sách vở, báo chí hoặc qua người lớn có hiểu biết để sưu tầm.

Bài tập 5:Đọc kĩ bài của các bạn, chú ý cả những lỗi chính tả do ảnh hưởng cách của cách phát âm địa phương

 

 

4. Củng cố- Luyện tập(2’):

      - GV hệ thống bài giảng.

5. HDVN(1’):

      - HS về nhà học bài+ Làm bài tập+ Chuẩn bị bài mới.

E. Rút kinh nghiệm sau tiết dạy.

Cảm ơn các bạn đã xem nội dung bài giảng. Thấy hay thì bấm một cái vào quảng cáo để mình có doanh thu nhé...!!!

 

Giáo án ngữ văn lớp 6 - Giáo án ngữ văn lớp 7 - Giáo án ngữ văn lớp 8 - Giáo án ngữ văn lớp 9

Giáo án ngữ văn lớp 10 - Giáo án ngữ văn lớp 11 - Giáo án ngữ văn lớp 12

 

 

giao an ngu van 6
từ địa phuong biệt ngữ xã hội soạn bài soan van 8 soạn ngữ văn lớp 8