Ứng dụng xây dựng một Ontology đơn giản: Ontology phân công bố cục sản xuất phim hoạt hình.

Thứ hai , 15/05/2017, 07:52 GMT+7
     

Bài trước chúng ta đã đi qua vấn đề:

                                                               Bài 1: Phương pháp xây dựng Ontology

                                                               Bài 2: Mạng xã hội và Ontology Foaf

                                                               Bài 3: Fuzzy Ontology - Ontology mờ

1.     Bước 1: Xác định lĩnh vực và phạm vi của Ontology.

vMục đích của việc xây dựng Ontology: Ontology nhằm mục tiêu hỗ trợ quản lí bố cục sản xuất phim hoạt hình.

vPhục vụ đối tượng: Cơ quan quản lí và chỉ đạo sản xuất phim hoạt hình.

vĐặc điểm của Ontology:

·        Miền tri thức: Phim hoạt hình.

·        Lĩnh vực: Điện ảnh.

·        Phạm vi: Phim hoạt hình và các cơ quan sản xuất phim hoạt hình ở mức độ bố cục.

vQuá trình khai thác, quản lý:

·        Khai thác: Sử dụng trong tổ chức quản lí và chỉ đạo làm phim hoạt hình nhằm hỗ trợ phân công bố cục sản xuất hoạt hình.

·        Quản lý: Cơ quan quản lí và chỉ đạo sản xuất phim hoạt hình.

·        Bảo trì: Cập nhật tiếp cập dự án sản xuất mới, cập nhật về nhân lực.

2.     Bước 2: Xem xét việc sử dụng lại các Ontology có sẵn.

vOntology này đơn giản và dừng ở mức bố cục nên việc sử dụng lại các Ontology có sẵn là không cần thiết.

3.     Bước 3: Liệt kê các thuật ngữ quan trọng.

vAnime, art, action, series.

vStudio: Anination, music, production

vPerson: musician, director, writer, productor, photographer, actor, Publicist.

4.     Bước 4: Xác định các lớp và phân cấp của các lớp.

 

v  Các lớp: Person, Studio, Director, Musician, Writer, Productor, Photographer, Actor, Publicist, Art, Action, Animation, Music, Production.


Hình hiển thị cây class được phân cấp.

1.     Bước 5: Xác định các thuộc tính.

v   Thuộc tính: name

-> domain: Person, Series, Studio.

-> range: string

v  Thuộc tính: location

-> domain: Studio.

-> range: string.

v  Thuộc tính: init_Broadcast

-> domain: Series.

-> range: string.

v  Thuộc tính: end_Broadcast

-> domain: Series.

-> range: string.

v  Thuộc tính: classification

-> domain: Series.

-> range: string.

v  Thuộc tính: Anio_intiation

-> domain: Series.

-> range: string.

v  Thuốc tính: range_age

-> domain: Series.

                        -> range: string.

….

2.     Bước 6: Xác định ràng buộc của các thuộc tính.

Mỗi thuộc tính trên có sự ràng buộc về miền giá trị.

3.     Bước 7: Tạo các thể hiện/thực thể.

vOntology này mang tính cục bộ. Tuy nhiên việc tạo các thực thể thì đơn giản. Ta có thể sử dụng chương trình Proteges.

Ontology tri tue nhan tao nang cao fuzzy mo do an fuzzy do an ai nang cao lap trinh ai