Vẽ với công cụ PEN trong photoshop CS6 - Phần 2

Thứ hai , 15/05/2017, 08:58 GMT+7
     
http://congnghegi.com/tim-hieu-ve-ontology-p2-41-1570.html

Bài trước chúng ta đã đi sơ bộ qua về công cụ PEN : 

http://congnghegi.com/ve-voi-cong-cu-pen-trong-photoshop-cs6-phan-1-36-1536.html

Bài này chúng ta tiếp tục với công cụ PEN

DI CHUYỂN VÀ ĐIỀU CHỈNH CÁC ĐƯỜNG DẪN

Bây giờ bạn sẽ sử dụng công cụ Direct Selection Tool để chọn và điều chỉnh một điểm neo, một phần đường dẫn hoặc toàn bộ đường dẫn. Nhấp chọn Direct Selection Tool trên thanh công cụ hoặc có thể nhấn phím A trên bàn phím để chọn nhanh công cụ này. Nếu không tìm thấy công cụ này, nhấp phải chuột trên công cụ Path Selection Tool, chọn Direct Selection Tool

Nhấp vào đường dẫn vừa vẽ trên hình để chọn nó. Nhấn giữ chuột trên đường dẫn kết hợp nhấn Alt, di chuyển đường dẫn ra ngoài một khoảng đến vị trí muốn đặt sau đó thả chuột để copy thêm một đường dẫn nữa. Tiếp theo, muốn điều chỉnh góc hoặc chiểu dài của đường dẫn, chọn lại công cụ Pen Tool và nhấn giữ chuột trên điểm neo đồng thời kéo rê để tạo góc cho đường dẫn hoặc kéo dài, rút ngắn đường dẫn dó.

 

Tiếp theo, nhấp chọn công cụ Pen Tool thêm một lần nữa kết thúc đường dẫn đã vẽ trước để bắt đầu vẽ đường dẫn kế tiếp.

Nếu bạn không kết thúc đường dẫn trước thì khi nhấp chuột tạo điểm tiếp theo, một đường dẫn sẽ nối từ điểm B đã tạo trước với điểm vừa tạo như hình bên:

Bắt đầu vẽ đường dẫn khác, rê chuột lên cửa sổ làm việc, khi đó con trỏ

chuột có hình ngòi bút và một chữ X nhỏ ở góc dưới như hình Ề>L,lúc này có thể bắt đầu vẽ một đường dẫn mới, nhấp vào điểm c tạo điểm đầu của đường dẫn mới. Sau đó nhấp vào điểm D tạo một điểm neo tiếp theo dể tạo một đường dẫn giữa hai điểm neo c, D như hình.

Để kết thúc đường dẫn, nhấp chọn lại công cụ Pen Tool trên thanh công cụ hoặc nhấn giữ phím Ctrl rồi nhấp chuột bên ngoài đường dẫn (Nhấn phím Ctrl khi công cụ Pen Tool đang được chọn sẽ kích hoạt công cụ Direct Selection Tool). Bây giờ, nhấp vào điểm E để bắt đầu vẽ một đường dẫn kế tiếp. Nhấn phím Shitt và lần lượt nhấp chuột vào các điểm F, G, H, I để tạo đường dẫn. Việc nhấn giữ phím Shitt khi nhấp chuột sẽ giữ cho đường dẫn nghiêng một góc 45°.

Nếu như bạn có phạm một lỗi nào đó khi đang vẽ, hãy chọn Edit > Undo New Anchor Point hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + z để phục hồi điểm nhấp cuối cùng, sau đó tiếp tục vẽ.

Để kết thúc đường dẫn, nhấn phím Ctrl rồi nhấp chuột ra bên ngoài đường dẫn hoặc nhấp chọn lại công cụ Pen Tool lần nữa

Khi một đường dẫn chứa nhiều đoạn, bạn có thể kéo rê từng điểm neo riêng biệt để điểu chỉnh riêng từng đoạn của dường dẫn đó. Bạn cũng có thể chọn tất cả các điểm neo trong một đường dẫn để hiệu chỉnh toàn bộ đường dẫn này. Nhấp chọn Direct Selection Tool trên thanh công cụ dịch chuyển các điểm neo, nhấp chuột trên điểm neo muốn dịch chuyển, nhấn giữ và rê đến vị trí mới rồi thả chuột. Tương tự, chọn từng điểm neo riêng biệt còn lại, di chuyển các đoạn của đường dẫn hình zigzag vừa tạo để có được đường dẫn như hình

Bạn có thể nhấn giữ phím Alt và nhấp vào đường dẫn để chọn toàn bộ đường dẫn đó. Sau đó thả phím Alt và nhấn giữ chuột trên đường dẫn, kéo rê chuột di chuyển toàn bộ đường dẫn vừa chọn. Nếu vẫn nhấn giữ phím Alt trong khi nhấn giữ chuột trên đưòng dẫn và rê chuột, một đưồng dẫn mỏi copy sẽ được tạo tại vị trí thả chuột.

Sau khi đã thử kéo rê để di chuyển, gọi lệnh Edit > Undo New Drag

Anchor Point phục hồi đường dẫn trở lại vị trí cũ và trở về được hình ban đầu

Lệnh này chỉ có tác dụng quay trở về thao tác vừa thực hiện ngay trước đó vì thế nếu đã thực hiện nhiều thao tác thay đổi.

Muốn trở vể hình đầu tiên hãy nhấp chọn bảng History bên cạnh bảng Paths hoặc có thể chọn Window > History trên thanh menu.

Trong bảng History, lưu lần lượt từng bước bạn thực hiện nhấp chuột trở về từng bước và quan sát hình trên cửa sổ làm việc, khi đường dẫn trở lại hình như mong muốn thì dừng. Trong bài tập này trở về chọn lại bước New Anchor Point, bỏ các bước di chuyển điểm Drag Anchor Point và di chuyển đường dẫn Drag Path trước đó. Bây giờ đường dẫn đã trở lại như ban đầu.
 

Hướng dẫn kiếm tiền online 2017: http://congnghegi.com/huong-dan-reup-cong-nghiep-trong-youtube-37-1534.html

photoshop photoshop online фотошоп adobe photoshop photoshop gratis photoshop cs6 online pho