Vi phạm bản quyền Youtube và nội dung người lớn sẽ bị bộ TT xử lý thế nào?

Thứ tư , 31/05/2017, 03:35 GMT+7
     

Về vấn đề Youtube ở Việt Nam là một vấn đề đang nóng bổng, các thành viên đang kiếm tiền với những video đăng lên, nhưng không quan tâm đến nội dung và đã vi phạm bản quyền

       Căn cứ theo bộ luật về hoạt động và các nội dung đăng ttair trên trang thông tin xã hội xuyên biên giới

         Việc quản lý hoạt động và kiềm tra nội dung thông tin trén trang thông tin diện tú xuycn biên giới thuộc trách nhiệnt quản lý nhà nưóc của Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định tại khoán 1 Điêu 14 Nghị định sổ 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chinh phú quy định chi tiết thi hành một số điều cùa Luật Quảng cáo: “Trang thông tin điện tứ của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quàng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam phái tuân thú các quy định cùa pháp luật Việt Nam vế quán lý, cung cắp, sứ dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng'và các văn bản pháp luật vê quản lý, cung câp, sú dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng hiện hành. Vi vậy, các nội dung nói xẩu, bôi nhọ các đong chí Lãnh dạo Đáng, Nhà nuớc tại các Clip đăng tài trên trang Youtube nhu phán ánh cần đuợc Bộ Thòng tin và Truyền thông ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời.

     Với những tình hình trên Youtube hiện nay, ngày 24 tháng 2 năm 2017 ông Lê Khánh Hải (Thứ trưởng bộ Văn hóa du lịch) đại diễn cho Bộ VH&DL ký văn bản trả lời cho bộ Thông tin và Truyền thông về vấn đề kinh doanh trên Internet của các đơn vị nước ngoài, và nội dung (nội dung phản động, người lớn, xuyên tạc) trên các trang mạng xã hội, đặc biệt là Youtube sẽ bị kiểm tra về việc kinh doanh, quảng cáo, nội dung

    Vì vậy các nội dung đăng tải lên Youtube về nội dung xuyên tạc, và người lớn sẽ bị bộ TT&TT xử lý nghiêm khắc và hình thức phạt có thể lên đến việc đi tù.

  Trước đó, vào khoảng tháng 10,11 năm 2016 bộ TT&TT đã xử lý một bộ phận nhóm thanh niên sản xuất và  đăng video Supper men có nội dung 18+ lên Youutbe, hình phạt cảnh cáo và phạt tiền lên tới 30 triệu tiền việt nam, và buộc xóa các video khỏi trang Youtube.

   Cùng vào khoảng thời gian trên, bộ TT&TT kết hợp cùng Bộ công an bắt thành viên quê ở Thanh Hóa đã  đăng tải lên Youtube gần 1000 clip có nội dung xuyên tạc về đảng, nhà nước việt nam, phản động

Và đây là ý kiến của một số bạn đọc về nghị định đã ký vào ngày 24/02/2017

Các từ khóa: nội dung xấu độc YouTube,phản cảm,bạo lực,chống chế độ, kiem tien ,kiem tien online ,kiem tien tren mang ,kiem tien nhanh ,cach kiem tien ,kiem tien tren mang 
 

nội dung xấu độc YouTube phản cảm bạo lực chống chế độ