Xây dựng ontology tiếng việt chuyên ngành công nghệ thông tin (ITVO) P3

Thứ hai , 15/05/2017, 07:50 GMT+7
     

Chúng ta đã đi qua:      Phần 1http://congnghegi.com/xay-dung-ontology-tieng-viet-chuyen-nganh-cong-nghe-thong-tin-itvo-p1-41-1585.html

                                        Phần 2http://congnghegi.com/xay-dung-ontology-tieng-viet-chuyen-nganh-cong-nghe-thong-tin-itvo-p2-41-1586.html

a.       Định nghĩa về thuộc tính và quan hệ của lớp:

Các ràng buộc về thuộc tính:

Thuộc tính

Lượng số

Kiểu

Miền

Định nghĩa

Đa trị

String

Khái niệm trong ngành công nghệ thông tin

Nguồn

Đa trị

String

Khái niệm thuộc ngành công nghệ thông tin

Sự kiện công nghệ thông tin

Nội dung

1

String

Sự kiện công nghệ thông tin

Tên

Đa trị

String

Công ty hoạt động trong ngành công nghệ thông tin
Trường đào tạo công nghệ thông tin

Tổ chức/hiệp hội công nghệ thông tin

Chuyên gia công nghệ thông tin

Địa chỉ

Đa trị

String

Công ty hoạt động trong ngành công nghệ thông tin
Trường đào tạo công nghệ thông tin

Tổ chức/hiệp hội công nghệ thông tin

Số điện thoại

Đa trị

String

Công ty hoạt động trong ngành công nghệ thông tin
Trường đào tạo công nghệ thông tin

Lĩnh vực hoạt động

Đa trị

String

Công ty hoạt động trong ngành công nghệ thông tin

Quốc gia

Đa trị

String

Công ty hoạt động trong ngành công nghệ thông tin

Tổ chức/hiệp hội công nghệ thông tin

Website

Đa trị

String

Công ty hoạt động trong ngành công nghệ thông tin
Trường đào tạo công nghệ thông tin

Tổ chức/hiệp hội công nghệ thông tin

Thông tin thêm

1

String

Công ty hoạt động trong ngành công nghệ thông tin
Trường đào tạo công nghệ thông tin

Tổ chức/hiệp hội công nghệ thông tin

Giải thưởng công nghệ thông tin

Năm thành lập

1

Date

Trường đào tạo công nghệ thông tin

Tổ chức/hiệp hội công nghệ thông tin

Chuyên ngành đào tạo

Đa trị

String

Trường đào tạo công nghệ thông tin

Năm ra đời

1

Date

Giải thưởng công nghệ thông tin

Ngày trao giải

1

Date

Giải thưởng công nghệ thông tin

Email

Đa trị

String

Chuyên gia công nghệ thông tin

Lĩnh vực nghiên cứu

Đa trị

String

Chuyên gia công nghệ thông tin

Tài liệu tham khảo

Đa trị

String

Chuyên gia công nghệ thông tin

Nơi diễn ra

Đa trị

String

Hội thảo công nghệ thông tin

Ngày tổ chức

Đa trị

Date

Hội thảo gia công nghệ thông tin

Các ràng buộc về quan hệ:

Tên quan hệ

Lớp có quan hệ

Lớp được quan hệ

Số lượng

được tổ chức bởi

Sự kiện công nghệ thông tin

Công ty, Tổ chức/ Hiệp hội, Trường đào tạo công nghệ thông tin

0, 1 hoặc nhiều

tổ chức

Công ty, Tổ chức/ Hiệp hội, Trường đào tạo công nghệ thông tin

Sự kiện công nghệ thông tin

0, 1 hoặc nhiều

có công ty thành viên là

Công ty hoạt động trong ngành công nghệ thông tin

Công ty hoạt động trong ngành công nghệ thông tin

0, 1 hoặc nhiều

là công ty thành viên của

Công ty hoạt động trong ngành công nghệ thông tin

Công ty hoạt động trong ngành công nghệ thông tin

0 hoặc1

có chi nhánh là

Công ty phần cứng, Công ty phần mềm, Công ty dịch vụ

Chi nhánh

0, 1 hoặc nhiều

là chi nhánh của công ty

Chi nhánh

Công ty phần cứng, Công ty phần mềm, Công ty dịch vụ

0 hoặc 1

được trao tặng

Công ty hoạt động trong ngành công nghệ thông tin, Trường đào tạo công nghệ thông tin, Chuyên gia công nghệ thông tin

Giải thưởng công nghệ thông tin

0, 1 hoặc nhiều

được trao cho

Giải thưởng công nghệ thông tin

Công ty hoạt động trong ngành công nghệ thông tin. Trường đào tạo công nghệ thông tin, Chuyên gia công nghệ thông tin

1 hoặc nhiều

trao

Tổ chức/hiệp hội công nghệ thông tin

Giải thưởng công nghệ thông tin

0, 1 hoặc nhiều

được trao bởi

Giải thưởng công nghệ thông tin

Tổ chức/hiệp hội công nghệ thông tin

1

công tác tại

Chuyên gia công nghệ thông tin

Trường đào tạo công nghệ thông tin, Công ty hoạt động trong ngành công nghệ thông tin, Tổ chức/hiệp hội công nghệ thông tin

0, 1 hoặc nhiều

 

b.       Nhập các cá thể vào ontology: Nguồn dữ liệu từ Wikipedia, tin tức trên các trang báo điện tử như: tuoitre.vn, vnexpress.net, vietnamnet… và thông tin từ trang web của Bộ thông tin truyền thông.

 

Kết quả xây dựng và nhập dữ liệu cho ontology:

Xây dựng cấu trúc ontology – ITVO với 980 lớp, trong đó có gần 950 lớp là các khái niệm công nghệ thông tin lấy từ nhiều nguồn trên internet chủ yếu là Wikipedia và ComputingOntology. Nhập được 50 cá thể, 19 thuộc tính của các lớp và 20 quan hệ.

ai nang cao ontology ITVO tri tue nhan tao nang cao FUZZY OWL do an fuzzy do an AI